Besluitvorming

De voorlopige hechtenis: 'minst slechte' oplossing binnen het kader van het strafrechtsysteem? Analytische synthese van een rondetafelgesprek met actoren uit de strafrechtbedeling

Artikel in tijdschrift

in MAES, E. en JONCKHEERE, A. (ed) (m.m.v. BURSSENS, D., MINE, B., TANGE, C.), De voorlopige hechtenis en haar alternatieven. Onderzoekers en actoren in debat, Gent, Academia Press, 2011, 73-104...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gerechtelijk onderzoek, Politie, Strafrechtelijk beleid, Veiligheid, Voorlopige hechtenis

Les activités des juges d’instruction entre principe et réalité. Une exploration des enjeux de l’institution

Artikel in tijdschrift

in RDPC, 7-8, 709-733.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gerechtelijk onderzoek, Politie, Strafrechtelijk beleid, Veiligheid, Voorlopige hechtenis

Les permissions de sortie et les congés pénitentiaires : éclairage sur un processus décisionnel méconnu

Artikel in tijdschrift

Justice en ligne [en ligne]

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gevangenisregime, Penitentiair verlof, Uitgaansvergunning, Uitvoering van straffen en maatregelen

Visies (modellen) over de aanpak van jeugddelinquentie: van theorie naar een uitgewerkt voorstel

Mondelinge presentatie

Doctoraatsseminarie. KU Leuven, 2/07/2013.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Youth justice models in theory and practice

Bijdrage aan een congres

Paper presentation- 13th Annual Conference of the ESC, “Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective”. Budapest, 4-7/09/2013.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken

Bijdrage aan een congres

Studiedag “De wet op de jeugdbescherming in hervorming”. NICC/ULB, Brussel,

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (4), 343-359.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

De beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken

Het onderzoek werd uitgevoerd op vraag van de Minister van Justitie, de Minister van Jeugd van de Franstalige Gemeenschap en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Evaluatie van het gesloten federaal centrum “De Grubbe” te Everberg

Het onderzoek met betrekking tot het gebruik van het gesloten federaal centrum “De Grubbe” te Everberg beoogt een evaluatie van het gebruik van het centrum door de jeugdrechters en dit tegen de...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Analyse van werkprocessen van de Directie Detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la Direction Gestion de la détention

Onderzoeksrapport

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Operationele Directie Criminologie, Brussel, februari 2013, 370 p.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gevangeniswezen, Penitentiair verlof, Uitgaansvergunning, Uitvoering van straffen en maatregelen

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters (doctoraatsonderzoek)

In het onderzoek wordt uitgegaan van verschillende theoretische jeugdrechtmodellen. Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoever deze modellen - of elementen ervan - terug...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Pagina's

Abonneren op Besluitvorming