Besluitvorming

Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving

Onderzoeksrapport

 

MAHIEU, V., VAN PRAET, S., DETRY, I., (prom.), TANGE, C., (prom.) "Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving", Rapport final/...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, discriminatie, Gerechtelijk onderzoek, Sociale reactie, Strafrechtelijk beleid

Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.

Onderzoeksrapport

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Deskundigenonderzoek, Gerechtelijk onderzoek, Instruction, Voorlopige hechtenis, Vrijheid onder voorwaarden

Van denkfouten en bias tot skeptische putten. Kanttekeningen bij ons denken over criminaliteit en straf

Artikel in tijdschrift

Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 35(1), 1-7.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Strafrechtelijk beleid

Classification et régimes dans les prisons belges

Artikel in tijdschrift

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 117(2), 169-196.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gevangenis, Gevangenisregime, Uitvoering van straffen en maatregelen

Thumbs up or thumbs down? Administrative decision-making on temporary leave from prison in Belgium

Mondelinge presentatie

Annual Workshop ESC Working Group on Prison Life & Effects of Imprisonment 13-14 March 2014, Brussel.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gevangenis, Penitentiair verlof, Uitgaansvergunning, Uitvoering van straffen en maatregelen

Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof

Mondelinge presentatie

Presentatie Studiedag Exit gevangenis?, Deelredactie ‘penologie en victimologie’, Panopticon, Gent: 3 april 2014.

 

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gevangenis, Penitentiair verlof, Uitgaansvergunning, Uitvoering van straffen en maatregelen

L’octroi des permissions de sortie et des congés pénitentiaires en Belgique

Mondelinge presentatie

Mine, B. & Robert, L. (2014) L’octroi des permissions de sortie et des congés pénitentiaires en Belgique, 14ième colloque de l’AICLF, Liège, 18-20 mai 2014.

 

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gevangenis, Penitentiair verlof, Uitgaansvergunning, Uitvoering van straffen en maatregelen

La place du rapport dans le travail de l’expert et de l’assistant de justice. Regards croisés.

Les experts appelés à témoigner en justice et les assistants de justice sont régulièrement amenés à transmettre des rapports aux autorités qui les mandatent. Ils rendent ainsi compte de leurs...

Sleutelwoorden: Beslissingsinstrumenten, Besluitvorming, Deskundigenonderzoek, Justitiehuizen, Management

Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf

Boek

[reeks Panopticon Libri, nr. 6], Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2014, 178p.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Databank, Elektronisch toezicht, Gevangenisbevolking, Penitentiair verlof, Strafuitvoering, Strafuitvoeringsrechtbank, Uitgaansvergunning, Voorwaardelijke invrijheidstelling

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters

Mondelinge presentatie

Doctoraatsseminarie KU Leuven

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, 06/2010, pp. 726-753.

 

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten

Artikel in tijdschrift

in Fatik, n° 125, januari-februari-maart 2010, pp. 5-12.

 

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Focus sur une recherche évaluative du placement au centre d’Everberg

Artikel in tijdschrift

in Journal du droit des jeunes,  n° 292, mars 2010, pp. 8-12.

 

 

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Le processus décisionnel relatif aux permissions de sortie et aux congés pénitentiaires

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, n°3, pp. 267-287.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gevangenis, Penitentiair verlof, Uitgaansvergunning, Uitvoering van straffen en maatregelen

La détention préventive : pis-aller du système pénal ? Synthèse analytique d'une table ronde réunissant des acteurs du système pénal

Artikel in tijdschrift

in JONCKHEERE, A. en MAES, E. (ed) (coll. BURSSENS, D., MINE, B., TANGE, C.), La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Gand, Academia Press, 73-101.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gerechtelijk onderzoek, Politie, Strafrechtelijk beleid, Veiligheid, Voorlopige hechtenis

Pagina's

Abonneren op Besluitvorming