Jeugdrechter

Youth justice models in theory and practice

Bijdrage aan een congres

Paper presentation- 13th Annual Conference of the ESC, “Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective”. Budapest, 4-7/09/2013.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken

Bijdrage aan een congres

Studiedag “De wet op de jeugdbescherming in hervorming”. NICC/ULB, Brussel,

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (4), 343-359.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

De beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken

Het onderzoek werd uitgevoerd op vraag van de Minister van Justitie, de Minister van Jeugd van de Franstalige Gemeenschap en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Evaluatie van het gesloten federaal centrum “De Grubbe” te Everberg

Het onderzoek met betrekking tot het gebruik van het gesloten federaal centrum “De Grubbe” te Everberg beoogt een evaluatie van het gebruik van het centrum door de jeugdrechters en dit tegen de...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod

Hoofdstuk in boek

in G. Decock, J. Put (eds.), Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen, Gent, Larcier, 2012, 55-84.

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters (doctoraatsonderzoek)

In het onderzoek wordt uitgegaan van verschillende theoretische jeugdrechtmodellen. Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoever deze modellen - of elementen ervan - terug...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Pagina's

Abonneren op Jeugdrechter