Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
15-okt-2016
Artikel in tijdschrift

La justice restauratrice en Belgique: nouveau modèle de justice ou modalité de redéploiement de la pénalité ?

in Revue de droit pénal et de criminologie, n° sept-octobre (2016): 911‑27.

14-okt-2016
Mondelinge presentatie

Sécurité et sentiment d’insécurité à Bruxelles

Présenté à Brussels Studies 10 ans/jaar, Maison des Cultures de Molenbeek, 14 octobre 2016.

13-okt-2016
Mondelinge presentatie

De operationele implicaties van DNA: een analyse op het niveau van de technisch en wetenschappelijke politie

Présenté à Begeleidingscomité Be-Gen, Brussel, 13 octobre 2016.

BE-GEN, Rapport voor het begeleidingscomité van 13 oktober 2016

Rapport intermédiaire de recherche, octobre 2016.

10-okt-2016
Hoofdstuk in boek

Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives

 in L. Aubert (Ed.). Détention préventive: comment sans sortir? (Collection ‘Galets rouges’) (pp. 59-89). Bruxelles: Bruylant [ISBN 978-2-8027-5374-2], 2016.

04-okt-2016
Mondelinge presentatie

Radicale vragen bij de aanpak van radicalisering

Présenté à Radicaal integraal. Emanciperend werken aan radicalisering in onderwijs en welzijn., Schaarbeek, 4 octobre 2016.

01-okt-2016
Artikel in tijdschrift

System error. Een pilootarrest over internering in Belgische gevangenissen

in FATIK, no 151 (2016): 3‑4.

Korte duiding van het arrest W.D. v. Belgium van 6 september 2016.
Dit pilootarrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft België twee jaar de tijd om fundamentele hervormingen te voorzien ten aanzien van geïnterneerden.

01-okt-2016
Artikel in tijdschrift

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?

in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2, no 16 (2016): 106‑23.

DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report

01-okt-2016
Artikel in tijdschrift

La police belge en réforme: petit essai de reconstitution d’une intrigue et de ses enjeux

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, no 9‑10 (2002): 889‑915.

Pagina's