Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
04-okt-2016
Mondelinge presentatie

Radicale vragen bij de aanpak van radicalisering

Présenté à Radicaal integraal. Emanciperend werken aan radicalisering in onderwijs en welzijn., Schaarbeek, 4 octobre 2016.

01-okt-2016
Artikel in tijdschrift

System error. Een pilootarrest over internering in Belgische gevangenissen

in FATIK, no 151 (2016): 3‑4.

Korte duiding van het arrest W.D. v. Belgium van 6 september 2016.
Dit pilootarrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft België twee jaar de tijd om fundamentele hervormingen te voorzien ten aanzien van geïnterneerden.

01-okt-2016
Artikel in tijdschrift

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?

in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2, no 16 (2016): 106‑23.

DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report

01-okt-2016
Artikel in tijdschrift

La police belge en réforme: petit essai de reconstitution d’une intrigue et de ses enjeux

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, no 9‑10 (2002): 889‑915.

DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report

in Brussels: NICC/INCC, 55p.

01-okt-2016
Hoofdstuk in boek

Quelles réformes pour endiguer la détention préventive ?

in L. Aubert (Ed.). Détention préventive: comment sans sortir? (Collection ‘Galets rouges’) (pp. 215-234). Bruxelles: Bruylant [ISBN 978-2-8027-5374-2], 2016.

21-sep-2016
Mondelinge presentatie

Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21 septembre 2016.

Synthesis of results of a study that zooms in on why some long-term prisoners in a maximum security prison in Belgium serve their entire sentence rather than leave prison early.

21-sep-2016
Mondelinge presentatie

Europe in prisons. An agenda for research

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21-25 september 2016.

In this presentation, an argument is presented to complement existing 'prisons in Europe' research (that is mostly comparative) with a 'Europe in prisons' approach.

16-sep-2016
jsjv (nl)

JSJV #07 September 2016

HET NET EN HET NETWERK WERKOMGEVINGEN VAN PENITENTIAIRE DIRECTIETEAMS.

Gelet op het grote aantal studies die sinds meer dan twintig jaar de werking van de penitentiaire instellingen en het gevangenisbeleid beschrijven en analyseren, lijken drie vragen tot nu toe weinig wetenschappelijke belangstelling te hebben gewekt: wie staat aan het hoofd van de penitentiaire instellingen? Waarin bestaat het werk van de directieteams? Wat is de positie van de leden van de directieteams in de organisatie en het beleid van het gevangeniswezen in België? Dit artikel verstrekt enkele antwoorden op die vragen, schetst de werkomgeving waarin de directieteams van de penitentiaire instellingen moeten functioneren en onderstreept de noodzaak om, samen met de hoofdbetrokkenen, op beleidsniveau een professionaliseringstraject uit te stippelen voor de functie die ze uitoefenen.

Pagina's