Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
23-mrt-2016
Mondelinge presentatie

L’ADN en matière pénale : le coût de l’analyse génétique et ses modalités de traitement

Présenté à Colloque sur « l’utilisation de l’ADN dans les procédures judiciaires : étude de 10 années de pratiques en Meurthe-et-Moselle », Université de Lorraine, Nancy, 23 mars 2016.

17-mrt-2016
jsjv (nl)

JSJV #04 Maart 2016

DE GROEI NAAR MILITANT, MILITAIR JIHADISME

De radicalisering staat vandaag in het midden van het debat over het islamistisch terrorisme. Maar wat weten we over de processen die jongeren naar het buitenland stuwen om er de jihad te plegen? Ons steunend op de recente literatuur en op gesprekken met mensen uit de nabijheid van jongeren die vertrokken zijn of die op het punt stonden om te vertrekken, zullen we proberen om de die processen te begrijpen. Men merkt dan dat die jongeren zich laten charmeren door een aantrekkelijk verhaal over een teruggevonden waardigheid van de moslims binnen een herboren kalifaat, terwijl zij zich zelf als niet goed ingepast ervaren in de westerse samenleving. Daar tussenin tekent zich voor hen een weg uit van radicalisering, van verlangen naar buiten en van toenemend isolement. Geleidelijk aan vervangen ze hun gezinsbanden door een extremistisch sociaal netwerk. Daarop ent zich dan een project om te vertrekken. Hun omgeving staat er machteloos tegenover. Dit proces heeft uiteindelijk minder dan men denkt te maken met de structuren van de islam in België of met de godsdienst. Het gaat om een onderdompeling in een tegencultuur, een wereld van betekenissen, vreemd aan de rest van de samenleving.

10-mrt-2016
Mondelinge presentatie

"Observer les acteurs de l'ombre des systèmes judiciaire et policier: la position particulière de criminologue ethnographe"

Présenté à Journée d’étude des doctorant-e-s en sociologie du droit et de la justice organisé par le réseau thématique « sociologie du droit et de la justice » (RT13 de l’Association française de sociologie (AFS), Paris, 10 mars 2016.

03-mrt-2016
Mondelinge presentatie

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters

Studiedag « Justitie 2020 », FOD Justitie/NICC, Brussel, 3/3/2016, 2016.

01-mrt-2016
Artikel in tijdschrift

Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?

in Agora 32, no 2 (2016): 4‑12.

01-feb-2016
Artikel in tijdschrift

Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale

in Revue de droit pénal et de criminologie, no 2 (février 2016): 119‑33.

01-feb-2016
Artikel in tijdschrift

Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten

in Welwijs 37, no 1 (2016): 20‑25.

25-jan-2016
Mondelinge presentatie

Présentation des livres V à VIII : les autorités administratives, les instances d’avis, l’agrément, les subventions et l’évaluation des services, les dispositions financières, générales, pénales et finales

Communication journée d’étude présentée à « Cher Monsieur Madrane... » Projet de livres suite à la communautarisation de la protection de la jeunesse, Université de Namur, 25 janvier 2016.

18-dec-2015
Onderzoeksrapport

Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche/ Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's, n°39, juin/juni 2015, 103 p.

JSJV #03 December 2015

DELINQUENTE TRAJECTEN VAN JONGEREN DIE BERECHT WERDEN ALS VOLWASSENEN

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat het merendeel van de onderzoekspopulatie nog steeds in contact staat met het strafrechtssysteem. Meer dan de helft liep de laatste drie jaren nog een veroordeling op, een derde is opgesloten in de gevangenis. Dit wijst er op dat de populatie voor een groot stuk bestaat uit ‘persistente delinquenten’, jeugddelinquenten die doorgroeien naar volwassen delinquenten.

Door het gebrek aan een controlegroep, moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over
mogelijke implicaties voor beleid en praktijk. In de volgende onderzoeksfasen zullen we trachten meer inzicht te krijgen
in waarom trajecten op een bepaalde manier verlopen, waarom bepaalde jongeren al dan niet van de ‘strafrechtelijke radar’ verdwijnen, en of dit effectief een gevolg is van het stopzetten van delinquent gedrag. 

Pagina's