Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-mrt-2016
Artikel in tijdschrift

Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?

in Agora 32, no 2 (2016): 4‑12.

01-feb-2016
Artikel in tijdschrift

Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale

in Revue de droit pénal et de criminologie, no 2 (février 2016): 119‑33.

01-feb-2016
Artikel in tijdschrift

Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten

in Welwijs 37, no 1 (2016): 20‑25.

25-jan-2016
Mondelinge presentatie

Présentation des livres V à VIII : les autorités administratives, les instances d’avis, l’agrément, les subventions et l’évaluation des services, les dispositions financières, générales, pénales et finales

Communication journée d’étude présentée à « Cher Monsieur Madrane... » Projet de livres suite à la communautarisation de la protection de la jeunesse, Université de Namur, 25 janvier 2016.

18-dec-2015
Onderzoeksrapport

Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche/ Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's, n°39, juin/juni 2015, 103 p.

JSJV #03 December 2015

DELINQUENTE TRAJECTEN VAN JONGEREN DIE BERECHT WERDEN ALS VOLWASSENEN

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat het merendeel van de onderzoekspopulatie nog steeds in contact staat met het strafrechtssysteem. Meer dan de helft liep de laatste drie jaren nog een veroordeling op, een derde is opgesloten in de gevangenis. Dit wijst er op dat de populatie voor een groot stuk bestaat uit ‘persistente delinquenten’, jeugddelinquenten die doorgroeien naar volwassen delinquenten.

Door het gebrek aan een controlegroep, moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over
mogelijke implicaties voor beleid en praktijk. In de volgende onderzoeksfasen zullen we trachten meer inzicht te krijgen
in waarom trajecten op een bepaalde manier verlopen, waarom bepaalde jongeren al dan niet van de ‘strafrechtelijke radar’ verdwijnen, en of dit effectief een gevolg is van het stopzetten van delinquent gedrag. 

04-dec-2015
Mondelinge presentatie

Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives

Colloque ‘Détention préventive: comment sans sortir?’, Université Libre de Bruxelles (ULB), 4 december 2015.

13-nov-2015
jsjv (nl)

JSJV #02 November 2015

CIJFERS OVER MINDERJARIGE DELINQUENTIE IN BELGIE

De politie meldt de zaken waarbij zogenaamde "delinquente" minderjarigen betrokken zijn, aan de jeugdparketten. Bijgevolg kan men door onderzoek van de database van die parketten de schommelingen in het aantal meldingen vaststellen. Dat is de opzet van het artikel, dat de jaren 2006 tot 2013 bestudeert en de vooroordelen over de "delinquente" minderjarigen op losse schroeven zet. Uit het artikel blijkt dat het aantal gemelde minderjarigen daalt – zowel in België als in de rest van Europa – en dat hun leeftijd niet daalt. Hoewel men vaak zeer negatieve uitlatingen over minderjarigen hoort, nopen die bevindingen ons tot een andere kijk op de jeugddelinquentie.

30-okt-2015
Artikel in tijdschrift

Le travail social s’informatise. Et alors ?

in La Chronique de la ligue des droits de l’homme, septembre-octobre 2015, n°170, pp.13-15

Dossier de La Chronique de la LDH

01-okt-2015
Artikel in tijdschrift

Les prisons craquent de toutes leurs jointures

in La Revue Nouvelle, 70 (2015), nr. 6 (dossier ‘La prison. Encore et toujours ?’), 25-31.

Pagina's