Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-sep-2016
Artikel in tijdschrift

L'activité des commissions de probation dans le cadre de l'exécution des peines

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2016, 1304‑23.

01-sep-2016
Artikel in tijdschrift

De neveneffecten van preventie. Een volwaardige kosten-baten analyse als antwoord op disproportionele maatregelen

in Justice & sécurité Justitie & Veiligheid 2, n°9 (2016) : 1-16

01-sep-2016
Artikel in tijdschrift

Le droit, traducteur des enjeux des dispositifs sociotechniques ? Etude de cas à propos de l’identification par analyse génétique en justice pénale en Belgique.

in Les Cahiers Droit, Sciences et Technologies 6, no Regards croisés sur les objets et les pratiques scientifiques et techniques (2016): 23‑41.

01-sep-2016
Artikel in tijdschrift

La concertation restaurative en groupe en milieu scolaire: un pas vers un meilleur climat ?

DETRY, I., BLOMART, J., TIMMERMANS, J., «  » Journal du Droit des Jeunes, no 357 (septembre 2016): 3‑11.

27-jul-2016
Artikel in tijdschrift

Evaluation of Crime Prevention: Escaping the Tunnel Vision on Effectiveness

in The Howard Journal of Crime and Justice, 55, n° 1-2 (2016) : 238-54

11-jul-2016
jsjv (nl)

JSJV #06 Juli 2016

OVER JONGEREN ALS DADER, SLACHTOFFER EN DE LINK TUSSEN BEIDEN

In deze bijdrage gaan we, op basis van de grootstedelijke JOP-schoolmonitor 2013 (N=1898), dieper in op de mogelijke verklaringen voor de samenhang tussen daderschap en slachtofferschap van criminaliteit bij jongeren. Het onderzoek toont vooreerst aan dat jongeren, in tegenstelling tot wat misschien op basis van de publieke opinie en het politieke debat wel eens wordt gedacht, niet enkel dader van criminaliteit zijn, maar ook vaak als slachtoffer met criminaliteit worden geconfronteerd.

01-jul-2016
Mondelinge presentatie

L’ADN en justice pénale : de la technicisation des pratiques à l’émergence d’outils professionnels

Présenté à Colloque sur « les Fichiers et Témoins génétiques - FiTeGe », Ecole des Mines - Paris, juillet 2016.

01-jul-2016
Artikel in tijdschrift

Tribune-Opinion, Non à l’utilisation des profils ADN pour dresser le portrait-robot d’un suspect

in Journal Le Temps. 1 juillet 2016.

 

10-jun-2016
Artikel in tijdschrift

Tu me saisis, je me dessaisis et vogue ta galère

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, la Charte, juin 2016, pp. 653-674

01-jun-2016
Artikel in tijdschrift

De eerste nationale cijfers over recidive op basis van het Centraal Strafregister. Meten is weten

in Politiejournaal, n°1, pp.28-30.

 

Pagina's