Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
13-dec-2016
Mondelinge presentatie

It takes a border to escape

Présenté à Carceral Geography, University of Birmingham, 13 décembre 2016.

Therefore, can we consider the inmates as freed by mobility, or should we consider the option to free them from mobility? In other words, do the recent evolutions of the carceral imply reconsidering the ways in which one opposes the prison and defines the problem it poses to our societies?

13-dec-2016
Bijdrage aan een congres

It takes a border to escape

Carceral Geography Conference, University of Birmingham, 2016.

02-dec-2016
Mondelinge presentatie

Décalage et bricolage managérial, dysfonctionnement ou fonctionnement?

Présenté à "Le travail invisible dans la chaîne pénale", Liège (Belgique), 2 décembre 2016.

02-dec-2016
Mondelinge presentatie

La face cachée de l’exécution des peines sur le terrain des commissions de probation

Interlabo GERN, Liège (Belgique), décembre 2016.

02-dec-2016
Mondelinge presentatie

"Les 'petites mains' des coulisses des palais de justice et des commissariats de police"

Présenté à Interlabo GERN « Le travail invisible de la chaîne pénale » co-organisé par le Centre de recherche et d’interventions sociologiques (CRIS) de l’Université de Liège et la Direction opérationnelle de Criminologie (INCC), Liège, décembre 2016.

01-dec-2016
Artikel in tijdschrift

La communautarisation de la protection de la jeunesse: une occasion pour la responsabilisation des mineurs "délinquants" ?

in Journal du Droit des Jeunes, no 360 (décembre 2016): 20‑26.

01-dec-2016
Mondelinge presentatie

Restorative Justice: New Justice Model or Modality of Redeploiment of the Penalty ?

Seminar présenté à LINC, Leuven, 1 décembre 2016.

01-dec-2016
Doctoraatsthesis

La justice restauratrice en Belgique: nouveau modèle de justice ou modalité de redéploiement de la pénalité

Thèse de doctorat en criminologie, Promoteur Ph. Mary, Université Libre de Bruxelles, 2016.

24-nov-2016
Mondelinge presentatie

De aandacht voor het slachtoffer in het jeugdrecht

Trefdag Moderator « Met het oog op het slachtoffer », Leuven, 24/11/2016.

23-nov-2016
jsjv (nl)

JSJV #09 NOVEMBER 2016

DE NEVENEFFECTEN VAN PREVENTIE. EEN VOLWAARDIGE KOSTEN-BATEN ANALYSE ALS ANTWOORD OP DISPROPORTIONELE MAATREGELEN.

Binnen het domein van de criminaliteitspreventie kennen we de laatste decennia een opmerkelijke toename van onderzoeksprojecten die de effectiviteit van preventiemaatregelen in kaart brengen. Effectiviteit is zonder twijfel een cruciaal element bij de evaluatie van preventie. Andere belangrijke aspecten bij de evaluatie van criminaliteitspreventie echter worden zeer vaak over het hoofd gezien en krijgen amper aandacht in wetenschappelijk onderzoek. In deze bijdrage bespreken we essentiële componenten voor een volwaardige kosten-baten analyse van preventiemaatregelen, die moet vermijden dat beleidsmakers kiezen voor preventie initiatieven waar de verhoopte voordelen worden teniet gedaan door onverwachte of ongekende neveneffecten.

Pagina's