Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-okt-2016
Hoofdstuk in boek

Quelles réformes pour endiguer la détention préventive ?

in L. Aubert (Ed.). Détention préventive: comment sans sortir? (Collection ‘Galets rouges’) (pp. 215-234). Bruxelles: Bruylant [ISBN 978-2-8027-5374-2], 2016.

21-sep-2016
Mondelinge presentatie

Europe in prisons. An agenda for research

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21-25 september 2016.

In this presentation, an argument is presented to complement existing 'prisons in Europe' research (that is mostly comparative) with a 'Europe in prisons' approach.

21-sep-2016
Mondelinge presentatie

Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21 septembre 2016.

Synthesis of results of a study that zooms in on why some long-term prisoners in a maximum security prison in Belgium serve their entire sentence rather than leave prison early.

16-sep-2016
jsjv (nl)

JSJV #07 September 2016

HET NET EN HET NETWERK WERKOMGEVINGEN VAN PENITENTIAIRE DIRECTIETEAMS.

Gelet op het grote aantal studies die sinds meer dan twintig jaar de werking van de penitentiaire instellingen en het gevangenisbeleid beschrijven en analyseren, lijken drie vragen tot nu toe weinig wetenschappelijke belangstelling te hebben gewekt: wie staat aan het hoofd van de penitentiaire instellingen? Waarin bestaat het werk van de directieteams? Wat is de positie van de leden van de directieteams in de organisatie en het beleid van het gevangeniswezen in België? Dit artikel verstrekt enkele antwoorden op die vragen, schetst de werkomgeving waarin de directieteams van de penitentiaire instellingen moeten functioneren en onderstreept de noodzaak om, samen met de hoofdbetrokkenen, op beleidsniveau een professionaliseringstraject uit te stippelen voor de functie die ze uitoefenen.

15-sep-2016
Hoofdstuk in boek

Introduction au droit de la procédure pénale - Principes directeurs et déroulement du procès pénal

in Manuel de l’expertise judiciaire, édité par Dominique MOUGENOT, 157‑98. Les manuels pratiques. Anthémis, 2016.

14-sep-2016
Onderzoeksrapport

Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld: een evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake recidive

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Collection des rapports et notes de recherche/ Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's, n°41, mei 2016, 135 p.

14-sep-2016
Mondelinge presentatie

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk

Meeting WODC - LINC, WODC, Den Haag, 14/09/2016, 2016.

10-sep-2016
Artikel in tijdschrift

La concertation restaurative en milieu scolaire : un pas vers un meilleur climat ?

in, Journal du droit des Jeunes, n° 357, septembre 2016, pp. 3-11

02-sep-2016
Mondelinge presentatie

Restorative justice discourses and practices in Belgium: from purity to hybridization

Présenté à 44th Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control, Braga, Portugal, 2 septembre 2016.

01-sep-2016
Artikel in tijdschrift

La concertation restaurative en groupe en milieu scolaire: un pas vers un meilleur climat ?

DETRY, I., BLOMART, J., TIMMERMANS, J., «  » Journal du Droit des Jeunes, no 357 (septembre 2016): 3‑11.

Pagina's