Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers

in, European Journal on Criminal Policy and Research, 26(2), pp.265-283.

27-apr-2020
jsjv (nl)

jsjv#15 april 2020

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET BELGISCHE JEUGDRECHT

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming kregen de Gemeenschappen en Gewesten nieuwe bevoegdheden toegekend op het vlak van de aanpak van jeugddelinquentie. Dit artikel schetst de hoofdlijnen van het nieuwe wetgevingslandschap in de Franse en Vlaamse Gemeenschap en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na een korte historische situering, volgt een inhoudelijke voorstelling van de nieuwe wetgeving met betrekking tot de aanpak van jeug-dige delinquenten van zowel de beide Gemeenschappen, als het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Telkens wordt dieper ingegaan op de krachtlijnen van de nieuwe aanpak, de reacties die mogelijk zijn zowel vanuit het jeugdparket, als de jeugdrechtbank en nieuwig-heden in de wetgeving. Telkens wordt kort ook iets gezegd over de jeugdhulpverlening en hoe deze zich verhoudt tot de aanpak van jeugddelinquentie. Nadien volgt een vergelijking tussen de ver-schillende (wettelijke) teksten die op tafel liggen. Zullen jongeren die bijvoorbeeld woonachtig zijn in Vlaanderen op een totaal andere ma-nier berecht worden dan jongeren woonachtig in Brussel-Hoofdstad of in de Franse Gemeenschap? Wat zijn de belangrijkste verschillen? Tot slot volgen nog een aantal kritische reflecties.

10-apr-2020
Artikel in tijdschrift

‘Risques’ et ‘radicalisation’ : critiques savantes et professionnelles d’un outil d’évaluation criminologique

in, Sociologies pratiques, n°40, pp. 73-85, 2020

 

10-mrt-2020
Artikel in tijdschrift

Performing the enemy? No-risk logic and the assessment of prisoners in “radicalization assessment units” in French prisons

in, Punishment & Society, 2020.

RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen

in, Rapport de recherche, Gand/Bruxelles, UGent/INCC, à la demande du SPF Santé publique.

Linkage and Continuity of Care after Release from Prison: An Evaluation of Central Registration Points for Drug Users in Belgium

in, International Journal of Prisoner Health, 17 (1), pp.19-30.

01-dec-2019
Hoofdstuk in boek

Pre-trial Detention and Alternatives in Belgium: Standards, Practices and Research

in, 20 years of Criminology at the NICC. A scientific journey and its perspectives, Oud Turnhout/'s-Hertogenbosch, Gompel & Svacina, 2019, pp.53-83

10-sep-2019
Onderzoeksrapport

Projet de recherche portant sur le partage de l’espace public à Schaerbeek (PEPS)

in MAHIEU, V., TANGE, C.(PROM),  SMEETS, S,  (PROM.) Projet de recherche portant sur le partage de l’espace public à Schaerbeek (PEPS). Projet financé par la zone de police Shaerbeek-Evere-St-Josse (POLBRUNO), Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/Operationele Directie Criminologie, Centre de recherches Pénalité, sécurité & déviance, Bruxelles/Brussel, septembre 2019, 25 p.

 

La prison. Réalités et paradoxes.

in Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, collection L’Opportune, 2019

 

10-sep-2019
Artikel in tijdschrift

Elektronisch toezicht en voorlopige hechtenis: een stand van zaken na vijf jaar ervaring en een blik over de landsgrenzen

in, Fatik, 2019, 163, pp. 5-13

Pagina's