Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-dec-2016
Artikel in tijdschrift

La communautarisation de la protection de la jeunesse: une occasion pour la responsabilisation des mineurs "délinquants" ?

in Journal du Droit des Jeunes, no 360 (décembre 2016): 20‑26.

24-nov-2016
Mondelinge presentatie

De aandacht voor het slachtoffer in het jeugdrecht

Trefdag Moderator « Met het oog op het slachtoffer », Leuven, 24/11/2016.

23-nov-2016
jsjv (nl)

JSJV #09 NOVEMBER 2016

DE NEVENEFFECTEN VAN PREVENTIE. EEN VOLWAARDIGE KOSTEN-BATEN ANALYSE ALS ANTWOORD OP DISPROPORTIONELE MAATREGELEN.

Binnen het domein van de criminaliteitspreventie kennen we de laatste decennia een opmerkelijke toename van onderzoeksprojecten die de effectiviteit van preventiemaatregelen in kaart brengen. Effectiviteit is zonder twijfel een cruciaal element bij de evaluatie van preventie. Andere belangrijke aspecten bij de evaluatie van criminaliteitspreventie echter worden zeer vaak over het hoofd gezien en krijgen amper aandacht in wetenschappelijk onderzoek. In deze bijdrage bespreken we essentiële componenten voor een volwaardige kosten-baten analyse van preventiemaatregelen, die moet vermijden dat beleidsmakers kiezen voor preventie initiatieven waar de verhoopte voordelen worden teniet gedaan door onverwachte of ongekende neveneffecten.

20-nov-2016
Artikel in tijdschrift

De gevangenissen barsten uit hun voegen, want de alternatieven doen het nog steeds niet?

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 34(nr. 149), 25-30 [ISSN 0772-5167]

18-nov-2016
Mondelinge presentatie

Advances in Crime Prevention Evaluation: Developing a Fully Fledged Cost-Benefit Analysis

Présenté à 2016 American Society of Criminology Meeting, New Orleans (US), 18 novembre 2016.

15-nov-2016
Mondelinge presentatie

Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands

This presentation contains the preliminary results of a comparison of national datasets of sex and non-sex offenders for Belgium and the Netherlands, including criminal career dimensions and GBTM results.

American Society of Criminology, 72nd annual meeting, New Orleans, 15 novembre 2016.

 

15-nov-2016
Mondelinge presentatie

Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners

Présenté à American Society of Criminology, 72nd annual meeting, New Orleans, 15-19 november 2016.

The results of a research about why some long-term prisoners max out from (a maximum security) prison are presented.

14-nov-2016
Mondelinge presentatie

L’ADN en justice pénale: une analyse au niveau de la police technique et scientifique.

Présenté à GERN: Les nouveaux modes de preuve, Bruxelles, 14 novembre 2016.

14-nov-2016
Mondelinge presentatie

La mise en norme des pratiques expertales et judiciaires : standardisation, assurance qualité et procéduralisation sur le terrain de l’ADN en justice pénale en Belgique

Présenté à Les nouveaux modes de preuve - Journée dans le cadre du programme « Usages des nouvelles technologies dans les domaines de la sécurité et de la justice pénale » du GERN, Bruxelles, 14 novembre 2016.

08-nov-2016
Mondelinge presentatie

La justice restauratrice: nouveau modèle de justice ou modalité de redéploiement de la pénalité ?

Présenté à La semaine de la criminologie de l’Université d’Ottawa, Université d’Ottawa- Ottawa, 8 novembre 2016.

Pagina's