Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-nov-2016
Artikel in tijdschrift

Editoriaal. Een derde weg? Oproepen tot differentiatie van jongvolwassenen in de strafrechtspleging

in Panopticon 37, no 6 (2016): 463‑66.

Editoriaal dat kort ingaat op recente oproepen om jongvolwassenen op een gedifferentieerde manier te benaderen

Process and Outcome Study of Prison-based Registration points

in Federal Research Program on Drugs. Gent/Brussel: UGent/NICC, 31 oktober 2016, 181 p. + bijl. (Eindrapport BELSPO-project PROSPER).

31-okt-2016
Hoofdstuk in boek

Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)

 

In S. Vandevelde, F. Vander Laenen, W. Vanderplasschen, B. Mine, E. Maes, L. Deckers, L. De Clercq, E. Cole & Lloyd, Ch. (Ed.). Process and Outcome Study of Prison-based Registration points (Eindrapport BELSPO-project PROSPER) (pp. 51-82). Gent/Brussel: UGent/NICC, 31 oktober 2016.

Les perceptions des acteurs concerné environ le fonctionnement des points centraux de contact (Chapitre 4)/ De percepties van de betrokkenen rond de werking van de aanmeldingspunten (chapiter 4)

In S. Vandevelde, F. Vander Laenen, W. Vanderplasschen, B. Mine, E. Maes, L. Deckers, L. De Clercq, E. Cole & Lloyd, Ch. (Ed.). Process and Outcome Study of Prison-based Registration points (Eindrapport BELSPO-project PROSPER) (pp. 83-135). Gent/Brussel: UGent/NICC, 31 oktober 2016.

30-okt-2016
Onderzoeksrapport

BE-GEN, Rapport voor het begeleidingscomité van 13 oktober 2016

Rapport intermédiaire de recherche, 30 pp.

27-okt-2016
Mondelinge presentatie

Crispation sécuritaire, désirs d'insécurités, un étau bien serré

Conférence présenté à Festival des Libertés, Bruxelles, 27 octobre 2016.

20-okt-2016
Mondelinge presentatie

Freed by mobility, freed from mobility?

Présenté à Swiss Mobility Conference, Lausanne, 20 octobre 2016.

20-okt-2016
Bijdrage aan een congres

Se libérer par la mobilité, se libérer de la mobilité ?

Swiss Mobility Conference, Lausanne, 2016.

18-okt-2016
jsjv (nl)

JSJV #08 October 2016

“WIE BEN IK?” DE INVLOED VAN PLAATSING OP DE IDENTITEITSVORMING VOLGENS JEUGDZORGVERLATERS

De invloed van plaatsing op de identiteitsvorming is geen nieuw thema. Onderzoekers uit verschillende disciplines hebben reeds onderzoek gedaan naar identiteit en de implicaties van opsluiting op de identiteitsvorming of –verandering. De laatste jaren hebben we al meer inzicht vergaard over het leven van jonge jeugdzorgverlaters (18-25 jaar) die de grote stap naar zelfstandig wonen hebben gezet . Het verhaal van oudere jeugdzorgverlaters kreeg nog maar weinig gehoor. Toch zijn er indicaties dat een lange-termijn perspectief nieuwe inzichten kan opleveren. Dit onderzoek focust op het leven van jeugdzorgverlaters op lange termijn. We deden diepte-interviews met 20 jeugdzorgverlaters met een leeftijd tussen 22 en 58 jaar. Plaatsing heeft een iatrogeen effect op het leven van jeugdzorgverlaters. De ‘pains’ beschreven in de penologische literatuur worden in dit onderzoek bevestigd. Maar daarnaast kan een uithuisplaatsing ook een voedingsbodem zijn voor persoonlijke groei. Ondanks de leeftijdsverschillen merken we veel gelijkenissen in de perceptie op plaatsing. Toch zien we ook dat de perceptie kan veranderen wanneer de betrokkenen ouder worden.

15-okt-2016
Artikel in tijdschrift

La justice restauratrice en Belgique: nouveau modèle de justice ou modalité de redéploiement de la pénalité ?

in Revue de droit pénal et de criminologie, n° sept-octobre (2016): 911‑27.

Pagina's