Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

Preventie gespiegeld. Preventie m.b.t. de jeugd inzake welzijn en gezondheid

in Panopticon, 2003, afl. 6, 529-546.

De mist klaart stilaan op ...

in Alert, 2003, afl. 4, 34-47.

01-sep-2003
Artikel in tijdschrift

Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument

in Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2003, afl. 4, 109-126.

01-sep-2003
Artikel in tijdschrift

Preventie in het onderwijs. Groeien naar "wenselijke preventie

in Welwijs, 2003, afl. 3, 31-35.

12-jun-2003
Onderzoeksrapport

L’expertise en matière pénale – Phase 1: Cartographie des pratiques

Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Rapport final de recherche n° 12, Bruxelles, juin 2003, 138 p. + annexes.

Preventie gespiegeld. Visie en instrumenten voor wenselijke preventie

in Heverlee, Lannoocampus, 2003, 120p.

30-dec-2002
Onderzoeksrapport

Analyse statistique sur base de données de condamnations: plus-value et applications concrètes/Statistische analyse aan de hand van de veroordelingsgegevens: meerwaarde en praktijkvoorbeeld

DELTENRE S., MAES E., Analyse statistique sur base de données de condamnations: plus-value et applications concrètes/Statistische analyse aan de hand van de veroordelingsgegevens: meerwaarde en praktijkvoorbeeld, Notes de recherche/Onderzoeksnota’s, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Bruxelles/Brussel, 2000-2002.

24-sep-2002
Externe publicatie

Efficacité, efficience et légitimité démocratique du ministère public. Quand l’arbre cache la forêt

Presses universitaires de Louvain, coll. Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging, 2002, 142p.

30-dec-2001
Boek

Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale

VANNESTE C., Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale, L’Harmattan, collection Déviance et Société, Paris, 200, 229 p.

De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen

VANNESTE C., De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen, Eindrapport (vertaling), Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Brussel, dec. 2001, 206 p. + bijlagen.

Pagina's