Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen/Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive

DAENINCK P., DELTENRE S., JONCKHEERE A., MAES E., VANNESTE C. (dir.), Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive/Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen, Rapport final de recherche/Eindrapport, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Bruxelles/Brussel, mars/maart 2005, 367 p.

13-dec-2005
Onderzoeksrapport

Proeve van werklastmeting van de toekomstige strafuitvoeringsrechtbanken. Een simulatie-oefening op basis van data in verband met de strafuitvoeringspraxis tijdens het jaar 2004

MAES E., Proeve van werklastmeting van de toekomstige strafuitvoeringsrechtbanken. Een simulatie-oefening op basis van data in verband met de strafuitvoeringspraxis tijdens het jaar 2004, Onderzoeksnota, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Brussel, 13 december 2005 (met aanvulling d.d. 19 mei 2006: tabel in bijlage), 10 p. + bijlagen.

30-okt-2005
Onderzoeksrapport

Onderzoeksproject inzake de invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf/Projet de recherche relatif à l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome

GOOSSENS F., MAES E., DELTENRE S., VANNESTE C. (dir.), Projet de recherche relatif à l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome/Onderzoeksproject inzake de invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Rapport final de recherche/Eindrapport, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Bruxelles/Brussel, octobre/oktober 2005, 204 p. + bijlagen/annexes.

De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états

in F. VESENTINI (dir.), Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-2005), Académia-Bruylant, 2005, pp.193-217

09-sep-2005
Artikel in tijdschrift

Effectiviteit en efficiëntie in preventie

in Alert, 2005, afl. 3, 66-78.

01-sep-2005
Artikel in tijdschrift

Hergo op school. Een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school

in Welwijs, 2005, afl. 2, 27-32.

01-sep-2005
Artikel in tijdschrift

Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire

in Les Politiques Sociales, 2005, afl. 1 & 2, 70-77.

28-feb-2005
Onderzoeksrapport

Recherche sur la détention préventive. Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive

Recherche sur la détention préventive. Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive (2004 -2005)

20-okt-2004
Hoofdstuk in boek

Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek

in VAN DAELE, D., & VAN WELZENIS, I. (Eds.), Actuele thema's uit het strafrecht en de criminologie (pp.103-121), Leuven, Universitaire Pers, 2004.

10-sep-2004
Artikel in tijdschrift

Hulpverlening met een sausje van preventie

in Alert, 2004, afl. 5, 30-43.

Pagina's