Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
26-sep-2006
Onderzoeksrapport

Strafbecijfering en -uitvoering in België anno 2006. Analyse van de actuele praktijk en voorstelling van enkele alternatieve denkpistes

MAES E., i.s.m. het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen (DELTENRE, S. en VAN DEN BERGH, W.), Strafbecijfering en -uitvoering in België anno 2006. Analyse van de actuele praktijk en voorstelling van enkele alternatieve denkpistes, Onderzoeksnota, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Brussel, 26 september 2006, 37 p. + bijlagen.

24-sep-2006
Doctoraatsthesis

De l’utopie à l’aveuglement. La médiation pénale belge face à ses idéaux fondateurs

Bruxelles, 2006, http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00484353/fr/.

10-sep-2006
Artikel in tijdschrift

Opvoedingsondersteuning

in Alert, 2006, afl. 5, 31-46.

10-sep-2006
Artikel in tijdschrift

Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school

in Agora, 2006, afl. 4, 40-47.

10-sep-2006
Hoofdstuk in boek

Over daders, slachtoffers, preventie en aanpak. Jeugddelinquentie in het jeugdonderzoek 2000-2005

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.253-271), Leuven, LannooCampus, 2006.

10-sep-2006
Hoofdstuk in boek

Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.71-99), Leuven, LannooCampus, 2006.

01-sep-2006
Artikel in tijdschrift

Restorative Group Conferencing at School: A Constructive Response to Serious Incidents

in Journal of School Violence, 2006, afl.  2, 5-17.

01-sep-2006
Artikel in tijdschrift

Herstelgericht groepsoverleg (hergo): een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school

in Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2006, afl. 12, 51-65.

Besluit. Terugkijken naar de toekomst

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.101-124), Leuven, LannooCampus, 2006.

10-feb-2006
Hoofdstuk in boek

Over mogen, moeten, willen en kunnen werken. Werk in het jeugdonderzoek 2000-2005

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.109-130), Leuven, LannooCampus, 2006

Pagina's