Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-sep-2008
Artikel in tijdschrift

Een bumper voor botsingen in de buurt. Reflecties bij een buurtgericht preventieproject

in Welwijs, 2008, afl. 1, 21-25.

10-jun-2008
Artikel in tijdschrift

Vers une statistique du secteur parajudiciaire ? Un nouvel outil pour l’évaluation et l’élaboration de la politique criminelle

in Revue de droit pénal et de criminologie, 2008, n°6, pp.626-654

31-okt-2007
Artikel in tijdschrift

SIPAR, un système informatique emblématique des transformations observables au sein des maisons de justice

Actes du séminaire transatlantique Innovations pénales organisé par D. KAMINSKI et J.-F. CAUCHIE, Champ Pénal / Penal Field, mis en ligne le 31 octobre 2007.

10-sep-2007
Hoofdstuk in boek

Onder, op en over de schreef. Jongeren en delinquentie

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M. & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp.217-248), Leuven, LannooCampus, 2007.

01-sep-2007
Artikel in tijdschrift

Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?

in Book review: Eliaerts, C. (Ed.) 'Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit? Prevalentie, risicofactoren, justitiële afhandeling en interventies", Panopticon, 2007, afl. 2, 85-89.

01-sep-2007
Artikel in tijdschrift

Hoe evident is evidencebased beleid?

in Alert, jrg. 33, (3), 51-63

01-sep-2007
Hoofdstuk in boek

Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M. & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp.131-145), Leuven, LannooCampus, 2007.

30-jul-2007
Onderzoeksrapport

Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming

Analyse van de instroom op de jeugdparketten voor het jaar 2005. Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's nr 20a, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Brussel, juli 2007, 116 p. + bijlagen.

Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken

LEMONNE A., VAN CAMP T., VANFRAECHEM I., VANNESTE C. (dir.), Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken, Eindrapport, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Brussel, juli 2007, 356 p. + bijlagen.

Wenselijke preventie stap voor stap

in Antwerpen, Garant, 2007, 137p.

Pagina's