Strafuitvoering

Strafuitvoering in België anno 2020

Artikel in tijdschrift

in, Panoption, juillet 2019, 40(4), pp. 237-25

Sleutelwoorden: Gevangenis, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Europe in prisons. An agenda for research

Mondelinge presentatie

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21-25 september 2016.

In this presentation, an argument is presented to complement existing 'prisons in Europe' research (...

Sleutelwoorden: Europese dimensie, Onderzoeksagenda, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900

Artikel in tijdschrift

in Food, Culture & Society, An International Journal of Multidisciplinary Research, 20(1), 77-100.
 
 

Sleutelwoorden: Gevangenis, Gevangenisregime, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken

Hoofdstuk in boek

in Hoe punitief is België? [verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2], Aertsen, I., Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 43-83...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Hoe punitief is België?

Boek

in (verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 224 p.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Over de productie van statistische tijdsreeksen met betrekking tot de bedrijvigheid binnen de strafrechtsbedeling

Hoofdstuk in boek

in Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen. Congresboek/Politique criminelle. Mise en œuvre de la politique: évolutions et défis. Livre de congrès, Raes, A., Thomaes, S.,...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek

Boek

in [reeks Panopticon Libri, nr. 3), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 162 p.

 

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Le processus d’exécution des peines subsidiaires en cas d’inexécution, totale ou partielle, des peines de travail

Que se passe-t-il lorsqu’un condamné à une peine de travail n’exécute pas sa peine ou lorsqu’il ne l’exécute que partiellement ? Dans quelles situations les commissions de probation demandent...

Sleutelwoorden: Databank, Justitiehuizen, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen, Werkstraf

Vers une statistique du secteur parajudiciaire ? Un nouvel outil pour l’évaluation et l’élaboration de la politique criminelle

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, 2008, n°6, pp.626-654

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Justitiehuizen, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2008, nr. 4, 95-98 (aanvulling in Panopticon, 2008, n° 8, p. 123)

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Justitiehuizen, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2008, nr. 4, 95-98 (aanvulling in Panopticon, 2008, n° 8, p. 123)

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Justitiehuizen, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2008, nr. 4, 95-98 (aanvulling in Panopticon, 2008, n° 8, p. 123)

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Justitiehuizen, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf

Boek

[reeks Panopticon Libri, nr. 6], Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2014, 178p.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Databank, Elektronisch toezicht, Gevangenisbevolking, Penitentiair verlof, Strafuitvoering, Strafuitvoeringsrechtbank, Uitgaansvergunning, Voorwaardelijke invrijheidstelling

Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating

Artikel in tijdschrift

in Politiejournaal, Het Belgische politievakblad en ledenblad van de federatie, 2012 (april), 21-27

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Wederopsluiting

Après la prison, combien y retournent-ils ?

Artikel in tijdschrift

in Justice en ligne "L’Institut national de criminalistique et de criminologie publie les premiers chiffres sur la « récidive de détention »”

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen, Wederopsluiting

Pagina's

Abonneren op Strafuitvoering