Drugs

« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »

Artikel in tijdschrift

Justice et Sécurité/Justitie en Veligheid, n°20, januari 2023 [en ligne], URL : https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv20_nl.pdf

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »

Artikel in tijdschrift

in, Justice et Sécurité/Justitie en Veligheid, n°20, janvier 2023 [en ligne], URL : https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv20_fr.pdf

 

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik

Onderzoeksrapport

in, RECOvery in PRISon-bis (RECO-PRIS-bis). Gent/Brussel: UGent/NICC, 2021.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen

Onderzoeksrapport

in, Onderzoeksrapport. Gent/Brussel: Universiteit Gent/NICC, in opdracht van de FOD Volksgezondheid.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project

Artikel in tijdschrift

in, Panopticon, 2, pp. 189-195.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

Linkage and Continuity of Care after Release from Prison: An Evaluation of Central Registration Points for Drug Users in Belgium

Artikel in tijdschrift

in, International Journal of Prisoner Health, 17 (1), pp.19-30.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen

Onderzoeksrapport

in, Rapport de recherche, Gand/Bruxelles, UGent/INCC, à la demande du SPF Santé publique.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

L’évaluation des projets de prévention de la délinquance liée aux drogues

Mondelinge presentatie

XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues de langue française, Lausanne, 3-5 Juin 2018

Sleutelwoorden: (Overheids) beleid, Drugs, Focus group, Interview, Preventie, Veiligheid

Recovery in Prison. Evaluation pilot projects “Substance abuse treatment for persons in detention” (RECO-PRIS)

Projet financé par le SPF Santé publique

 

 

Sleutelwoorden: Drugs, Gevangenis, Uitvoering van straffen en maatregelen

Sociale Criminaliteitspreventie. Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren

Onderzoeksrapport

Sociale criminaliteitspreventie is een cruciale component van nationale en lokale veiligheidsstrategieën. Ze vormt een belangrijke aanvulling op traditionele justitiële preventie maatregelen (...

Sleutelwoorden: (Overheids) beleid, Drugs, Focus group, Interview, Preventie, Veiligheid
Abonneren op Drugs