Jeugddelinquentie

Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (4), 343-359.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Wetenschappelijke bijdrage aan de productie van statistische gegevens met betrekking tot jeugddelinquentie en jeugdbescherming

In de eerste plaats wil het onderzoek een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de productie van statistische gegevens met betrekking tot jeugddelinquentie en jeugdbescherming. Deze investering...

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Databank, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie

De beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken

Het onderzoek werd uitgevoerd op vraag van de Minister van Justitie, de Minister van Jeugd van de Franstalige Gemeenschap en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Evaluatie van het gesloten federaal centrum “De Grubbe” te Everberg

Het onderzoek met betrekking tot het gebruik van het gesloten federaal centrum “De Grubbe” te Everberg beoogt een evaluatie van het gebruik van het centrum door de jeugdrechters en dit tegen de...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming

Onderzoeksrapport

Analyse van de instroom op de jeugdparketten voor het jaar 2005. Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's nr 20a, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie,...

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Databank, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie

Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod

Hoofdstuk in boek

in G. Decock, J. Put (eds.), Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen, Gent, Larcier, 2012, 55-84.

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Jeugddelinquentie gemeten en geteld

Hoofdstuk in boek

in L. Walgrave, Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak, Kluwer, 2012, 13-28.

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Jeugddelinquentie

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters (doctoraatsonderzoek)

In het onderzoek wordt uitgegaan van verschillende theoretische jeugdrechtmodellen. Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoever deze modellen - of elementen ervan - terug...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Pagina's

Abonneren op Jeugddelinquentie