Publicaties per auteur

zoek op naam
DUPIRE, Valerie
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Onderzoeksrapport
GEETS, Frank
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
GILBERT, Elli
Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken  (30-09-2012) Onderzoeksrapport
Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters  (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
GOEDSEELS, Eef
Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod  (28-12-2012) Hoofdstuk in boek
De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken  (05-12-2013) Bijdrage aan een congres
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (20-11-2013) Mondelinge presentatie
De aandacht voor het slachtoffer in het jeugdrecht  (24-11-2016) Mondelinge presentatie
Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?  (01-03-2016) Artikel in tijdschrift
Emanciperende criminologie  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
Youth justice models in theory and practice   (04-09-2013) Bijdrage aan een congres
De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken  (30-09-2008) Boek
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (03-03-2016) Mondelinge presentatie
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?  (01-10-2016) Artikel in tijdschrift
Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht   (31-03-2018) Onderzoeksrapport
Jeugddelinquentie gemeten en geteld  (25-09-2012) Hoofdstuk in boek
Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters  (30-12-2013) Artikel in tijdschrift

Pagina's