Publicaties per auteur

zoek op naam
MAES, Eric
Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Enkele beschouwingen over een aantal juridisch-technische en praktisch-organisatorische aspecten  (10-04-2012) Artikel in tijdschrift
Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives  (10-10-2016) Hoofdstuk in boek
La réglementation en matière d’octroi de congés pénitentiaires et de permissions de sortie depuis la loi relative au statut juridique externe du 17 mai 2006   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
Terug achter de tralies. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  (20-05-2012) Artikel in tijdschrift
Les prisons craquent de toutes leurs jointures  (01-10-2015) Artikel in tijdschrift
Opgesloten of vrij onder voorwaarden in het kader van het vooronderzoek in strafzaken? Analyse van het profiel van verdachten onder aanhoudingsmandaat en vrij onder voorwaarden (VOV) op basis van justitiële databanken (jaar 2008)  (01-09-2010) Hoofdstuk in boek
Strafbecijfering en -uitvoering in België anno 2006. Analyse van de actuele praktijk en voorstelling van enkele alternatieve denkpistes  (26-09-2006) Onderzoeksrapport
Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België  (01-09-2015) Artikel in tijdschrift
De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états  (10-09-2005) Artikel in tijdschrift
Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek   (01-09-2014) Boek
Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen/Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive  (30-12-2005) Onderzoeksrapport
Recidivism after release from prison in offenders with problems of alcohol- and/or drug use  (16-12-2016) Mondelinge presentatie
Voor even naar buiten. Over de (stilaan vergeten?) ontstaansgeschiedenis van uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (19-10-2014) Hoofdstuk in boek
Effectmeting van enkele mogelijke wetswijzigingen op het vlak van de voorlopige hechtenis/Simulations de l’impact de quelques modifications législatives en matière de détention préventive  (06-09-2001) Onderzoeksrapport
Decision-making on pre-trial detention in Belgium  (03-09-2015) Mondelinge presentatie
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Artikel in tijdschrift
Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis  (01-04-2013) Artikel in tijdschrift
De gevangenisbevolking en de situatie in gevangenschap: een penale en maatschappelijke contextualisering   (14-10-2014) Mondelinge presentatie
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (02-10-2010) Artikel in tijdschrift

Pagina's