Publicaties per auteur

zoek op naam
Lemonne, Anne
Nationaal Forum voor slachtofferbeleid: een externe evaluatie   (20-08-2012) Artikel in tijdschrift
Images de la victime dans la politique à l’égard des victimes en Belgique   (30-08-2011) Artikel in tijdschrift
Prison and (im)mobility. What about Foucault?  (31-12-2014) Artikel in tijdschrift
Respecter les victimes. Vraiment   (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
Maes, Eric
’Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium  (01-06-2017) Hoofdstuk in boek
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Artikel in tijdschrift
Chronique de criminologie. La libération conditionnelle sous le régime des tribunaux de l’application des peines. Bilan et enjeux émergeants d’une première année de fonctionnement (2007)  (01-11-2011) Artikel in tijdschrift
« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »  (20-01-2023) Artikel in tijdschrift
Samenvatting – Résumé & Country briefs. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (01-11-2017) Onderzoeksrapport
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Onderzoeksrapport
Kenmerken van personen geplaatst onder aanhoudingsmandaat en/of vrij onder voorwaarden  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Perspectives on national reconviction statistics in Belgium  (24-09-2022) Mondelinge presentatie
Vergelijkend rapport. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
Le trop-plein de détenus   (05-11-2012) Artikel in tijdschrift
La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges   (12-01-2019) Artikel in tijdschrift
Staan we als burger positief tegenover voorwaardelijk straffen, en werkt het ook echt?  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  (20-04-2012) Artikel in tijdschrift
De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering  (10-09-2012) Artikel in tijdschrift
La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges  (03-06-2018) Mondelinge presentatie

Pagina's