Publicaties per auteur

zoek op naam
MAES, Eric
Staan we als burger positief tegenover voorwaardelijk straffen, en werkt het ook echt?  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  (20-04-2012) Artikel in tijdschrift
De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering  (10-09-2012) Artikel in tijdschrift
Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie  (01-09-2015) Hoofdstuk in boek
Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf  (03-04-2014) Boek
From Prison Sentence to Deprivation of Liberty. A Brief History of Two Centuries of Legal Regulation of the Belgian Prison Regime (1795-2006)  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Oplossing(en)’ gezocht om de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen  (10-02-2007) Artikel in tijdschrift
Meten, weten, … en verbeteren?  (25-04-2012) Artikel in tijdschrift
A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900  (01-03-2017) Artikel in tijdschrift
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift
Proeve van werklastmeting van de toekomstige strafuitvoeringsrechtbanken. Een simulatie-oefening op basis van data in verband met de strafuitvoeringspraxis tijdens het jaar 2004  (13-12-2005) Onderzoeksrapport
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-11-2016) Mondelinge presentatie
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ‘En attendant Godot’?  (01-12-2014) Hoofdstuk in boek
Analyse statistique sur base de données de condamnations: plus-value et applications concrètes/Statistische analyse aan de hand van de veroordelingsgegevens: meerwaarde en praktijkvoorbeeld  (30-12-2002) Onderzoeksrapport
Some observations and reflections on electronic monitoring: the case of Belgium  (04-06-2015) Mondelinge presentatie
Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?  (10-03-2014) Artikel in tijdschrift
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Onderzoeksrapport
Predictors of the use and length of pre-trial detention in Belgium  (12-09-2014) Mondelinge presentatie
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift

Pagina's