Publicaties per auteur

zoek op naam
MAES, Eric
« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »  (26-01-2023) Artikel in tijdschrift
DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio  (01-03-2016) Voorstelling van het onderzoeksproject
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Artikel in tijdschrift
Constructing a graph-based Integrated Historical Database (IHD) to study Recidivism and Criminal Careers  (23-12-2022) Mondelinge presentatie
Aanbevelingen. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (10-12-2017) Onderzoeksrapport
Comparative Report. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points  (31-10-2016) Onderzoeksrapport
Retourner en prison après en être sorti. Quand on est jeune, y retourne-t-on plus, plus vite et/ou plus souvent ?  (01-10-2012) Artikel in tijdschrift
« Over ezels en stenen. Enkele observaties over recidive »  (05-01-2017) Artikel in tijdschrift
De gevangenissen barsten uit hun voegen, want de alternatieven doen het nog steeds niet?  (20-11-2016) Artikel in tijdschrift
De voorlopige hechtenis en haar alternatieven. Onderzoekers en actoren in debat  (01-01-2011) Boek
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Artikel in tijdschrift
L’évaluation des projets de prévention de la délinquance liée aux drogues  (05-06-2018) Mondelinge presentatie
Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken  (01-09-2015) Hoofdstuk in boek
Criminografische ontwikkelingen II: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek   (08-11-2012) Boek
De mythe van invrijheidstelling op VI-datum nogmaals doorprikt. Enkele facts en figures over de voorwaardelijke invrijheidstelling in België  (08-11-2012) Hoofdstuk in boek
Strafuitvoering in België anno 2020   (01-07-2019) Artikel in tijdschrift
Meer en beter: onderzoek naar recidive in België  (30-05-2015) Artikel in tijdschrift
Garantir l’usage exceptionnel de la détention préventive: du seuil de peine à une liste d’infractions comme critère de gravité ?  (10-01-2007) Artikel in tijdschrift

Pagina's