Publicaties per auteur

zoek op naam
Maes, Eric
Samenvatting – Résumé & Country briefs. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (01-11-2017) Onderzoeksrapport
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Onderzoeksrapport
Kenmerken van personen geplaatst onder aanhoudingsmandaat en/of vrij onder voorwaarden  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Perspectives on national reconviction statistics in Belgium  (24-09-2022) Mondelinge presentatie
Vergelijkend rapport. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
Le trop-plein de détenus   (05-11-2012) Artikel in tijdschrift
La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges   (12-01-2019) Artikel in tijdschrift
Staan we als burger positief tegenover voorwaardelijk straffen, en werkt het ook echt?  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  (20-04-2012) Artikel in tijdschrift
De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering  (10-09-2012) Artikel in tijdschrift
From Prison Sentence to Deprivation of Liberty. A Brief History of Two Centuries of Legal Regulation of the Belgian Prison Regime (1795-2006)  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges  (03-06-2018) Mondelinge presentatie
Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie  (01-09-2015) Hoofdstuk in boek
Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf  (03-04-2014) Boek
Meten, weten, … en verbeteren?  (25-04-2012) Artikel in tijdschrift
Pre-trial Detention and Alternatives in Belgium: Standards, Practices and Research  (01-12-2019) Hoofdstuk in boek
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Oplossing(en)’ gezocht om de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen  (10-02-2007) Artikel in tijdschrift
Proeve van werklastmeting van de toekomstige strafuitvoeringsrechtbanken. Een simulatie-oefening op basis van data in verband met de strafuitvoeringspraxis tijdens het jaar 2004  (13-12-2005) Onderzoeksrapport

Pagina's