Publicaties per auteur

zoek op naam
Deblock, Magali
DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance  (22-06-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
DELTENRE, Samuel
Analyse statistique sur base de données de condamnations: plus-value et applications concrètes/Statistische analyse aan de hand van de veroordelingsgegevens: meerwaarde en praktijkvoorbeeld  (30-12-2002) Onderzoeksrapport
L’expertise en matière pénale – Phase 1: Cartographie des pratiques  (12-06-2003) Onderzoeksrapport
Oplossing(en)’ gezocht om de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen  (10-02-2007) Artikel in tijdschrift
Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek   (01-09-2014) Boek
Onderzoeksproject inzake de invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf/Projet de recherche relatif à l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome  (30-10-2005) Onderzoeksrapport
Effectmeting van enkele mogelijke wetswijzigingen op het vlak van de voorlopige hechtenis/Simulations de l’impact de quelques modifications législatives en matière de détention préventive  (06-09-2001) Onderzoeksrapport
Criminografische ontwikkelingen II: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek   (08-11-2012) Boek
Garantir l’usage exceptionnel de la détention préventive: du seuil de peine à une liste d’infractions comme critère de gravité ?  (10-01-2007) Artikel in tijdschrift
Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek  (03-03-2010) Boek
Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen/Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive  (30-12-2005) Onderzoeksrapport
Recherche qualitative sur l'application de la détention préventive et de la liberté sous conditions/Kwalitatief onderzoek naar de toepassing van de voorlopige hechtenis en de vrijheid onder voorwaarden  (30-12-1999) Onderzoeksrapport
Het statuut van de grechtsdeskundige in strafzaken  (30-12-2005) Onderzoeksrapport
De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états  (10-09-2005) Artikel in tijdschrift
DETAVERNIER, Jo
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Detry, Isabelle
La concertation restaurative en milieu scolaire : un pas vers un meilleur climat ?  (10-09-2016) Artikel in tijdschrift
La concertation restaurative en groupe en milieu scolaire: un pas vers un meilleur climat ?  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Radicalisering vanuit de invalshoek van databanken  (21-04-2021) Onderzoeksrapport

Pagina's