Publicaties per auteur

zoek op naam
MAES, Eric
Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België  (01-09-2015) Artikel in tijdschrift
De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états  (10-09-2005) Artikel in tijdschrift
Strafbecijfering en -uitvoering in België anno 2006. Analyse van de actuele praktijk en voorstelling van enkele alternatieve denkpistes  (26-09-2006) Onderzoeksrapport
Recidivism after release from prison in offenders with problems of alcohol- and/or drug use  (16-12-2016) Mondelinge presentatie
Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek   (01-09-2014) Boek
Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen/Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive  (30-12-2005) Onderzoeksrapport
Decision-making on pre-trial detention in Belgium  (03-09-2015) Mondelinge presentatie
Voor even naar buiten. Over de (stilaan vergeten?) ontstaansgeschiedenis van uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (19-10-2014) Hoofdstuk in boek
Effectmeting van enkele mogelijke wetswijzigingen op het vlak van de voorlopige hechtenis/Simulations de l’impact de quelques modifications législatives en matière de détention préventive  (06-09-2001) Onderzoeksrapport
Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis  (01-04-2013) Artikel in tijdschrift
De gevangenisbevolking en de situatie in gevangenschap: een penale en maatschappelijke contextualisering   (14-10-2014) Mondelinge presentatie
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Artikel in tijdschrift
Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf  (23-01-2013) Advies
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (02-10-2010) Artikel in tijdschrift
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Artikel in tijdschrift
Chronique de criminologie. La libération conditionnelle sous le régime des tribunaux de l’application des peines. Bilan et enjeux émergeants d’une première année de fonctionnement (2007)  (01-11-2011) Artikel in tijdschrift
’Virtual’ versus ‘real’ prison: which is best? Comparing the re-incarceration rates after electronic monitoring and imprisonment in Belgium  (01-06-2017) Hoofdstuk in boek
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Onderzoeksrapport
Kenmerken van personen geplaatst onder aanhoudingsmandaat en/of vrij onder voorwaarden  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek

Pagina's