Publicaties per auteur

zoek op naam
GOEDSEELS, Eef
Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters  (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
Visies (modellen) over de aanpak van jeugddelinquentie: van theorie naar een uitgewerkt voorstel  (02-07-2013) Mondelinge presentatie
De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états  (10-09-2005) Artikel in tijdschrift
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk  (14-09-2016) Mondelinge presentatie
Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
jsjv#15 april 2020  (27-04-2020) jsjv (nl)
GOOSSENS, Franky
Onderzoeksproject inzake de invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf/Projet de recherche relatif à l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome  (30-10-2005) Onderzoeksrapport
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Artikel in tijdschrift
GOTELAERE, S.
jsjv#19 juni 2022  (20-06-2022) jsjv (nl)
Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales  (10-01-2021) Onderzoeksrapport
GROENEN, Ann
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
HELLEMAN, Annelies
Onderzoek inzake de classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen/Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires  (30-12-2011) Onderzoeksrapport
HEYLEN, Ben
Une recherche évaluative d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg/Evaluatieonderzoek van een gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg  (30-12-2009) Onderzoeksrapport
L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg  (30-06-2010) Artikel in tijdschrift
Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de placement à Everberg  (30-12-2010) Hoofdstuk in boek
Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten  (30-03-2010) Artikel in tijdschrift
JEUNIAUX, Patrick
Be-Gen – Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database   (01-04-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
Revue des études empiriques concernant la radicalisation et la justice   (10-01-2019) Artikel in tijdschrift

Pagina's