Publicaties per auteur

zoek op naam
GOEDSEELS, Eef
Jeugddelinquentie gemeten en geteld  (25-09-2012) Hoofdstuk in boek
GOOSSENS, Franky
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Artikel in tijdschrift
Onderzoeksproject inzake de invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf/Projet de recherche relatif à l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome  (30-10-2005) Onderzoeksrapport
GOTELAERE, S.
Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales  (10-01-2021) Onderzoeksrapport
jsjv#19 juni 2022  (20-06-2022) jsjv (nl)
GROENEN, Ann
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
HELLEMAN, Annelies
Onderzoek inzake de classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen/Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires  (30-12-2011) Onderzoeksrapport
HEYLEN, Ben
Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten  (30-03-2010) Artikel in tijdschrift
Une recherche évaluative d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg/Evaluatieonderzoek van een gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg  (30-12-2009) Onderzoeksrapport
L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg  (30-06-2010) Artikel in tijdschrift
Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de placement à Everberg  (30-12-2010) Hoofdstuk in boek
JEUNIAUX, Patrick
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
Le développement d’une base de données intégrée pour l’étude des trajectoires pénales des radicaux  (09-12-2022) Onderzoeksrapport
Revue des études empiriques concernant la radicalisation et la justice   (10-01-2019) Artikel in tijdschrift
La récidive et les carrières criminelles des personnes condamnées pour terrorisme en Belgique  (10-04-2021) Artikel in tijdschrift
Les banques de données communes dans la lutte contre le terrorisme   (01-07-2021) Artikel in tijdschrift
Les dépenses en matière d’expertises génétiques dans le système pénal belge, de 2000 à 2010  (30-01-2012) Onderzoeksrapport
PIES – The Prüm Implementation, Evaluation, and Strengthening of Forensic DNA Data Exchange   (31-10-2015) Voorstelling van het onderzoeksproject
Travail social en justice et terrorisme  (10-02-2022) Artikel in tijdschrift

Pagina's