Publicaties per auteur

zoek op naam
Goedseels, Eef
Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
jsjv#15 april 2020  (27-04-2020) jsjv (nl)
Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod  (28-12-2012) Hoofdstuk in boek
De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken  (05-12-2013) Bijdrage aan een congres
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (20-11-2013) Mondelinge presentatie
De aandacht voor het slachtoffer in het jeugdrecht  (24-11-2016) Mondelinge presentatie
Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?  (01-03-2016) Artikel in tijdschrift
Anders omgaan met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek  (01-07-2021) Onderzoeksrapport
Emanciperende criminologie  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
Youth justice models in theory and practice   (04-09-2013) Bijdrage aan een congres
De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken  (30-09-2008) Boek
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (03-03-2016) Mondelinge presentatie
Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?  (01-10-2016) Artikel in tijdschrift
Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht   (31-03-2018) Onderzoeksrapport
GOOSSENS, Franky
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Artikel in tijdschrift
Onderzoeksproject inzake de invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf/Projet de recherche relatif à l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome  (30-10-2005) Onderzoeksrapport
Gotelaere, Sofie
Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales  (10-01-2021) Onderzoeksrapport
jsjv#19 juni 2022  (20-06-2022) jsjv (nl)

Pagina's