Publicaties per auteur

zoek op naam
Burssens, Dieter
Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school  (10-09-2006) Artikel in tijdschrift
Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire  (01-09-2005) Artikel in tijdschrift
Voorlopige hechtenis (z)onder voorwaarden. Onderzoekers en actoren in debat  (01-01-2011) Hoofdstuk in boek
Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument  (01-09-2003) Artikel in tijdschrift
Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk  (01-01-2014) Boek
Preventie gespiegeld. Visie en instrumenten voor wenselijke preventie  (10-02-2003) Boek
Evidencebased werken. Praktische tips voor de preventiepraktijk  (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
Projectmatig werken aan wenselijke preventie  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
La médiation pénale et ses chances de réussite, du point de vue des assistants de justice  (20-09-2014) Hoofdstuk in boek
Onder, op en over de schreef. Jongeren en delinquentie  (10-09-2007) Hoofdstuk in boek
Onderzoek in de Jeugdbescherming en de Bijzondere Jeugdzorg  (01-09-2008) Artikel in tijdschrift
Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school  (10-09-2006) Hoofdstuk in boek
Losse preventieflodders in de kinderopvang  (01-09-2009) Artikel in tijdschrift
Besluit. Terugkijken naar de toekomst  (10-04-2006) Hoofdstuk in boek
Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift
JSJV #09 NOVEMBER 2016  (23-11-2016) jsjv (nl)
Een storm rond het jeugdrecht, windstil rond preventie  (01-09-2009) Hoofdstuk in boek
De voorlopige hechtenis in België. Synthese van bestaand empirisch onderzoek  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
Radicale vragen bij de aanpak van radicalisering  (01-05-2016) Artikel in tijdschrift
Restorative Group Conferencing at School: A Constructive Response to Serious Incidents  (01-09-2006) Artikel in tijdschrift

Pagina's