Publicaties per auteur

zoek op naam
MINCKE, Christophe
La mobilité pour elle-même. L’émergence du discours mobilitaire   (02-03-2011) Bijdrage aan een congres
MINE, Benjamin
Epiloog  (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
La régulation du « phénomène sectaire » en Belgique : une mise à l’épreuve des hypothèses relatives aux transformations de la gouvernementalité dans les sociétés occidentales contemporaines  (27-01-2009) Doctoraatsthesis
Toekenning uitgaansvergunning en penitentair verlof onder de loep  (10-09-2013) Artikel in tijdschrift
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Artikel in tijdschrift
L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift
Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium  (10-05-2013) Artikel in tijdschrift
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
Een belichting van de mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis   (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Les perceptions des acteurs concerné environ le fonctionnement des points centraux de contact (Chapitre 4)/ De percepties van de betrokkenen rond de werking van de aanmeldingspunten (chapiter 4)  (31-10-2016) Hoofdstuk in boek
L’appréhension des « sectes » par le système d’administration de la justice pénale belge   (03-01-2013) Artikel in tijdschrift
L’incrimination de l’abus de la situation de faiblesse des personnes dans la lutte contre le "phénomène sectaire"   (20-12-2011) Artikel in tijdschrift
Le processus décisionnel relatif aux permissions de sortie et aux congés pénitentiaires   (01-01-2014) Artikel in tijdschrift
La réglementation en matière d’octroi de congés pénitentiaires et de permissions de sortie depuis la loi relative au statut juridique externe du 17 mai 2006   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
Recherche relative aux conditions de faisabilité d’une articulation des bases de données statistiques sous la forme d’un « Datawarehouse »  (30-12-2011) Onderzoeksrapport
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift
Geen gunst maar subjectief recht. Jurisprudentiële ontwikkelingen inzake uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (03-11-2014) Artikel in tijdschrift
Thumbs up or thumbs down? Administrative decision-making on temporary leave from prison in Belgium  (13-03-2014) Mondelinge presentatie

Pagina's