Publicaties per auteur

zoek op naam
JONCKHEERE, Alexia
SIPAR, un système informatique emblématique des transformations observables au sein des maisons de justice  (31-10-2007) Artikel in tijdschrift
Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen  (28-02-2009) Onderzoeksrapport
Assistant de justice  (10-10-2017) Hoofdstuk in boek
Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat  (10-09-2014) Boek
De invloed van management en informatisering op het werk van de justitieassistenten. Welke kwaliteit van de interventie en respect voor de organisatie?  (30-12-2011) Hoofdstuk in boek
De uitvoering van de vervangende gevangenisstraf bij niet-uitvoering van de werkstraf  (18-02-2018) Artikel in tijdschrift
Griffiers bij de onderzoeksrechters: tussen procedures opvolgen en touwtjes rijgen  (31-01-2015) Artikel in tijdschrift
Op zoek naar juridische maatregelen om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Le travail social s’informatise. Et alors ?  (30-10-2015) Artikel in tijdschrift
L’accompagnement socio-judiciaire saisi par l’informatisation en Belgique   (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
Des assistants de justice aux prises avec SIPAR. Un regard sur le management des maisons de justice   (05-02-2014) Boek, Doctoraatsthesis
La face cachée de l’exécution des peines sur le terrain des commissions de probation  (02-12-2016) Mondelinge presentatie
À qui profitent les barèmes en usage dans l’administration de la justice pénale ?  (30-09-2014) Hoofdstuk in boek
Bemiddeling in strafzaken in België. Een blik op een gediversifieerde praktijk  (01-01-2014) Artikel in tijdschrift
Entre codes et ficelles : les greffiers au cœur de l’instruction  (01-09-2016) Hoofdstuk in boek
LECLERCQ, Stéphane
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
LEMONNE, Anne
Prison and (im)mobility. What about Foucault?  (31-12-2014) Artikel in tijdschrift
Respecter les victimes. Vraiment   (30-12-2013) Artikel in tijdschrift

Pagina's