Publicaties per auteur

zoek op naam
DACHY, Aurore
Implementing a better response to victims’ needs  (30-12-2012) Onderzoeksrapport
Daeninck, Philip
Analyse van de juridische mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen/Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive  (30-12-2005) Onderzoeksrapport
Oplossing(en)’ gezocht om de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen  (10-02-2007) Artikel in tijdschrift
Garantir l’usage exceptionnel de la détention préventive: du seuil de peine à une liste d’infractions comme critère de gravité ?  (10-01-2007) Artikel in tijdschrift
De Blander, Rembert
Haalbaarheidsstudie betreffende een recidivemonitor  (10-05-2019) Onderzoeksrapport
DE CONINCK, François
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
DE GREEF, Christine
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
DE MAN, Caroline
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Artikel in tijdschrift
Een belichting van de mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis   (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
« Justice ! » Chercheurs en zones troubles  (10-09-2017) Hoofdstuk in boek
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Onderzoeksrapport
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Artikel in tijdschrift
A l’épreuve d’une analyse en groupe : quand des chercheurs deviennent participants  (10-09-2017) Hoofdstuk in boek
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Artikel in tijdschrift
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift
Enjeux et apports de l’analyse collective dans le travail de recherche  (20-09-2017) Hoofdstuk in boek
Deblock, Magali
SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)  (22-06-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport

Pagina's