Publicaties per auteur

zoek op naam
Detry, Isabelle
Tu me saisis, je me dessaisis et vogue ta galère  (10-06-2016) Artikel in tijdschrift
Livres V à VIII. Lettre à Monsieur Madrane   (01-04-2016) Artikel in tijdschrift
Justice et Radicalisation  (04-06-2019) Mondelinge presentatie
La récidive et les carrières criminelles des personnes condamnées pour terrorisme en Belgique  (10-04-2021) Artikel in tijdschrift
Les banques de données communes dans la lutte contre le terrorisme   (01-07-2021) Artikel in tijdschrift
DEVRESSE, Marie-Sophie
Classification et régimes dans les prisons belges  (10-02-2014) Artikel in tijdschrift
Onderzoek inzake de classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen/Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires  (30-12-2011) Onderzoeksrapport
DUBOCCAGE, Leen
Les banques nationales de données génétiques en Belgique. Un premier bilan de 10 ans d’activité  (30-11-2013) Artikel in tijdschrift
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
DUBOIS, Gaëlle
jsjv#14 april 2019  (03-04-2019) jsjv (nl)
DUPIRE, Valerie
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Onderzoeksrapport
GEETS, Frank
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
GILBERT, Elli
Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters  (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken  (30-09-2012) Onderzoeksrapport
Goedseels, Eef
Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?  (01-03-2016) Artikel in tijdschrift
Anders omgaan met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek  (01-07-2021) Onderzoeksrapport
Emanciperende criminologie  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
Youth justice models in theory and practice   (04-09-2013) Bijdrage aan een congres

Pagina's