Publicaties per auteur

zoek op naam
GOEDSEELS, Eef
Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod  (28-12-2012) Hoofdstuk in boek
De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken  (05-12-2013) Bijdrage aan een congres
Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters  (20-11-2013) Mondelinge presentatie
GOOSSENS, Franky
Onderzoeksproject inzake de invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf/Projet de recherche relatif à l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome  (30-10-2005) Onderzoeksrapport
Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen  (01-02-2010) Artikel in tijdschrift
GROENEN, Ann
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
HELLEMAN, Annelies
Onderzoek inzake de classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen/Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires  (30-12-2011) Onderzoeksrapport
HEYLEN, Ben
Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten  (30-03-2010) Artikel in tijdschrift
Une recherche évaluative d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg/Evaluatieonderzoek van een gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg  (30-12-2009) Onderzoeksrapport
L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg  (30-06-2010) Artikel in tijdschrift
Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de placement à Everberg  (30-12-2010) Hoofdstuk in boek
JAILLET, Morgane
Violence entre partenaires et victimisation masculine : d'une réalité cachée au ‘parcours du combattant’ personnel, social et institutionnel  (05-02-2017) Artikel in tijdschrift
JEUNIAUX, Patrick
Coûts et pratiques autour des expertise ADN en matière pénale  (09-03-2012) Onderzoeksrapport
Le coût des expertises ADN dans le domaine pénal   (29-01-2014) Onderzoeksrapport
DNA-databank veroordeelden: ethische kwesties en juridische keuzes  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Les banques nationales de données génétiques en Belgique. Un premier bilan de 10 ans d’activité  (30-11-2013) Artikel in tijdschrift
Be-Gen – Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database   (01-04-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
Les dépenses en matière d’expertises génétiques dans le système pénal belge, de 2000 à 2010  (30-01-2012) Onderzoeksrapport

Pagina's