Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

Permissions de sortie et congés pénitentiaires : sorties des personnes détenues en toute discrétion ?

in Revue de droit pénal et de criminologie, 7-8, pp. 723-760

 

10-feb-2021
Artikel in tijdschrift

Intelligence and Radicalization in French Prisons: Sociological analysis Bottom up

in, Security Dialogue, 2021.

 

10-jan-2021
Onderzoeksrapport

Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales

 

GOTELAERE, S.,SCHILS, E., JONCKHEERE, A., (prom.) "Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales", Rapport final/Eindrapport 45, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Bruxelles/Brussel, janvier 2021, 117 p.

12-nov-2020
Onderzoeksrapport

Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving

 

MAHIEU, V., VAN PRAET, S., DETRY, I., (prom.), TANGE, C., (prom.) "Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving", Rapport final/Eindrapport 44b, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Bruxelles/Brussel, 2020, 58 p.

23-sep-2020
jsjv (nl)

jsjv#17 september 2020

HERSTELBEMIDDELING VÓÓR HET VONNIS: EEN ZELDZAME PROCEDURE ONBEKEND BIJ DE MAGISTRATEN

De wet van 22 juni 2005 wil voor alle feiten en in alle stadia van de strafrechtelijke procedure een bemiddelingsaanbod aanbieden. De procedure steunt op de vrijwillige toetreding, waarbij één van de partijen het initiatief neemt om deze op te starten. Om die reden moeten ze bijgevolg geïnformeerd zijn over het bestaan van deze procedure. Dat is de taak van de gerechtelijke actoren (openbaar ministerie, onderzoeksrechters, bodemrechters). Deze wettelijke verplichting wordt echter zelden nageleefd en de procedure wordt weinig gebruikt. In dit artikel lichten wij toe welke argumenten de magistraten aanhalen die terughoudend staan tegenover deze bemiddelingsprocedures. En dat zijn er heel wat, onder meer een slechte kennis van deze mogelijkheid, de moeilijkheid om in te zien dat het al vóór de uitspraak van een vonnis georganiseerd kan worden, alsook het gevoel dat deze mogelijkheid nutteloos is.

16-sep-2020
Artikel in tijdschrift

Plaidoyer pour une lecture critique de l’architecture carcérale – Advocacy for a Critical Analysis of Prison Architecture

in, Champ pénal/Penal field, n°20, 2020.

 

16-sep-2020
Artikel in tijdschrift

Retours sur le Livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire : repenser l’architecture pénitentiaire ? Entretien avec Lucie Bony

in, Champ pénal/Penal field, n°20, 2020.

10-sep-2020
Boek

La récidive et les carrières criminelles en Belgique

in, Col. Les Cahiers du Groupe d'Études sur les Politiques de Sécurité, Politeia, Bruxelles

09-jul-2020
Onderzoeksrapport

Identificeren en aanpakken van problemen of misbruiken bij politieselectiviteit

 

Onderzoeksrapport nr 43

Een actieonderzoek naar problematische praktijken en mechanismen van politieselectiviteit in de politiezone Schaarbeek – Evere – Sint-Joost-ten-Node (PolBruNo)

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) voerde een actieonderzoek uit naar achterliggende

jsjv#16 juni 2020

TERUG NAAR DE GEVANGENIS? DE HERROEPINGSPROCEDURES VOOR DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANKEN

Wanneer gedetineerden in België vervroegd met voorwaarden de gevangenis mogen verlaten, moeten zij zich gedurende een proeftijd aan deze voorwaarden houden. Bij niet-naleving ervan beslist de strafuitvoeringsrechtbank wat er moet gebeuren. Bij herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt de betrokkene terug opgesloten in de gevangenis. De strafuitvoeringsrechtbank is echter niet verplicht om tot herroeping over te gaan. In dit artikel bestuderen we deze beslissingspraktijken van de Belgische strafuitvoeringsrechtbanken. We zullen aantonen dat strafuitvoeringsrechtbanken verschillende aspecten afwegen: 1) de ernst van de schending van de voorwaarden, 2) het reeds doorlopen en geplande re-integratietraject door de veroordeelde, 3) diens houding, en 4) diens medewerking met de justitieassistent. Strafuitvoeringsrechtbanken beschouwen een herroepingsprocedure als een onderdeel van het re-integratietraject van een veroordeelde, dat ze trachten te ondersteunen, al beschikken ze over weinig handvaten om dit te doen. Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling is een beslissing die in de meeste gevallen pas valt wanneer andere mogelijkheden niet meer aan de orde zijn.

Pagina's