Publicaties per auteur

zoek op naam
Maes, Eric
Rapport comparatif. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
Quo vadis? Dilemma’s rond alternatieven voor voorlopige hechtenis  (05-10-2017) Artikel in tijdschrift
Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)  (31-10-2016) Hoofdstuk in boek
Après la prison, combien y retournent-ils ?   (20-06-2012) Artikel in tijdschrift
Inleiding Federale Overheidsdienst Justitie  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Haalbaarheidsstudie betreffende een recidivemonitor  (10-05-2019) Onderzoeksrapport
Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives  (10-10-2016) Hoofdstuk in boek
La réglementation en matière d’octroi de congés pénitentiaires et de permissions de sortie depuis la loi relative au statut juridique externe du 17 mai 2006   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Enkele beschouwingen over een aantal juridisch-technische en praktisch-organisatorische aspecten  (10-04-2012) Artikel in tijdschrift
Mahieu, Valentine
Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
Justice And Management : the stakes for the transition to a modernized judicial   (31-10-2018) Onderzoeksrapport
Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid  (30-04-2012) Onderzoeksrapport
Naar een beeld van de gegevens aangaande geregistreerde jeugddelinquentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  (29-06-2015) Onderzoeksrapport
Projet de recherche portant sur le développement d'ou outil d'aide à la décision en matière de violences entre partenaires  (30-04-2014) Onderzoeksrapport
"Observer les acteurs de l'ombre des systèmes judiciaire et policier: la position particulière de criminologue ethnographe"  (10-03-2016) Mondelinge presentatie
JSJV #11 APRIL 2017  (25-04-2017) jsjv (nl)
Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving  (12-11-2020) Onderzoeksrapport
Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken  (30-09-2012) Onderzoeksrapport
De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken  (05-12-2013) Bijdrage aan een congres
Le Forum national pour une politique à l’égard des victimes: un instrument révélateur  (30-08-2012) Artikel in tijdschrift

Pagina's