Publicaties per auteur

zoek op naam
MAES, Eric
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift
Proeve van werklastmeting van de toekomstige strafuitvoeringsrechtbanken. Een simulatie-oefening op basis van data in verband met de strafuitvoeringspraxis tijdens het jaar 2004  (13-12-2005) Onderzoeksrapport
Linkage and Continuity of Care after Release from Prison: An Evaluation of Central Registration Points for Drug Users in Belgium  (10-01-2020) Artikel in tijdschrift
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-11-2016) Mondelinge presentatie
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ‘En attendant Godot’?  (01-12-2014) Hoofdstuk in boek
Analyse statistique sur base de données de condamnations: plus-value et applications concrètes/Statistische analyse aan de hand van de veroordelingsgegevens: meerwaarde en praktijkvoorbeeld  (30-12-2002) Onderzoeksrapport
Terugblikken naar de toekomst? Ontwikkelingen in besluitvorming omtrent uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven?   (02-05-2021) Artikel in tijdschrift
Some observations and reflections on electronic monitoring: the case of Belgium  (04-06-2015) Mondelinge presentatie
Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?  (10-03-2014) Artikel in tijdschrift
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Onderzoeksrapport
jsjv#18 december 2021  (14-12-2021) jsjv (nl)
Predictors of the use and length of pre-trial detention in Belgium  (12-09-2014) Mondelinge presentatie
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Artikel in tijdschrift
Recidivecijfers vergelijken: geen goed idee?  (04-10-2021) Artikel in tijdschrift
Quelles réformes pour endiguer la détention préventive ?  (01-10-2016) Hoofdstuk in boek
Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek  (03-03-2010) Boek
Invoering van ‘thuishechtenis onder elektronisch toezicht’ in het kader van de voorlopige hechtenis  (15-10-2012) Advies
Op zoek naar juridische maatregelen om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »  (26-01-2023) Artikel in tijdschrift

Pagina's