Publicaties per auteur

zoek op naam
MAES, Eric
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900  (01-03-2017) Artikel in tijdschrift
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift
Proeve van werklastmeting van de toekomstige strafuitvoeringsrechtbanken. Een simulatie-oefening op basis van data in verband met de strafuitvoeringspraxis tijdens het jaar 2004  (13-12-2005) Onderzoeksrapport
Détention préventive en Europe: quelle crédibilité pour les alternatives?   (01-02-2019) Artikel in tijdschrift
MAHIEU, Valentine
Nationaal Forum voor slachtofferbeleid: een externe evaluatie   (20-08-2012) Artikel in tijdschrift
Les décisions des juges de la jeunesse en matière de faits qualifiés infraction  (30-10-2013) Artikel in tijdschrift
La réforme de la loi sur la protection de la jeunesse de 2006 : consécration d’une approche restauratrice ? Analyse des travaux parlementaires et du discours d’acteurs de terrain   (30-06-2012) Artikel in tijdschrift
"Les 'petites mains' des coulisses des palais de justice et des commissariats de police"  (02-12-2016) Mondelinge presentatie
Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
Justice And Management : the stakes for the transition to a modernized judicial   (31-10-2018) Onderzoeksrapport
Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid  (30-04-2012) Onderzoeksrapport
Naar een beeld van de gegevens aangaande geregistreerde jeugddelinquentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  (29-06-2015) Onderzoeksrapport
Projet de recherche portant sur le développement d'ou outil d'aide à la décision en matière de violences entre partenaires  (30-04-2014) Onderzoeksrapport
"Observer les acteurs de l'ombre des systèmes judiciaire et policier: la position particulière de criminologue ethnographe"  (10-03-2016) Mondelinge presentatie
JSJV #11 APRIL 2017  (25-04-2017) jsjv (nl)
Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving  (12-11-2020) Onderzoeksrapport
Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken  (30-09-2012) Onderzoeksrapport
De beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters en jeugdrechtbanken  (05-12-2013) Bijdrage aan een congres
Le Forum national pour une politique à l’égard des victimes: un instrument révélateur  (30-08-2012) Artikel in tijdschrift

Pagina's