Publicaties per auteur

zoek op naam
Maes, Eric
Woord vooraf  (19-12-2014) Hoofdstuk in boek
Studie van de evolutie van de gedetineerdenpopulatie volgens misdrijfcategorie (1980-1998)  (11-09-2001) Onderzoeksrapport
Permissions de sortie et congés pénitentiaires : sorties des personnes détenues en toute discrétion ?  (10-02-2021) Artikel in tijdschrift
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister  (27-05-2015) Mondelinge presentatie
De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden: een status quaestionis  (10-03-2014) Artikel in tijdschrift
Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium  (10-05-2013) Artikel in tijdschrift
RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-09-2021) Onderzoeksrapport
Deciding on parole: five years of release decision-making by the Belgian Sentence Implementation Courts  (11-09-2014) Mondelinge presentatie
De nieuwe wet op de voorlopige hechtenis… 20 jaar na datum  (10-11-2010) Artikel in tijdschrift
Country survey. Crime, Criminal Justice and Criminology in Belgium  (28-02-2013) Artikel in tijdschrift
jsjv#20 januari 2023  (10-01-2023) jsjv (nl)
Actualités autour des alternatives à la détention préventive  (01-06-2017) Hoofdstuk in boek
Opgesloten of vrij onder voorwaarden in het kader van het vooronderzoek in strafzaken? Analyse van het profiel van verdachten onder aanhoudingsmandaat en vrij onder voorwaarden (VOV) op basis van justitiële databanken (jaar 2008)  (01-09-2010) Hoofdstuk in boek
The treatment of “dangerousness” in Belgium: internment and placing at the government’s disposal  (16-07-2012) Artikel in tijdschrift
Een belichting van de mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis   (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
La récidive, Formation des aumôniers de prison francophones  (22-03-2022) Mondelinge presentatie
DETOUR: Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio. 2nd Belgian National Report on Expert Interviews  (01-11-2017) Onderzoeksrapport
Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken  (01-09-2010) Hoofdstuk in boek
Le traitement de la « dangerosité » en Belgique : internement et mise à la disposition du gouvernement  (01-12-2011) Artikel in tijdschrift
Rapport comparatif. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport

Pagina's