Publicaties per auteur

zoek op naam
MINE, Benjamin
Thumbs up or thumbs down? Administrative decision-making on temporary leave from prison in Belgium  (13-03-2014) Mondelinge presentatie
La radicalité verbalisée.   (10-09-2022) Onderzoeksrapport
Terugblikken naar de toekomst? Ontwikkelingen in besluitvorming omtrent uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven?   (02-05-2021) Artikel in tijdschrift
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Onderzoeksrapport
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Onderzoeksrapport
Folks, Authorities and Radicalism: between polarization and social construction  (10-09-2022) Onderzoeksrapport
Permissions de sortie et congés pénitentiaires : sorties des personnes détenues en toute discrétion ?  (10-02-2021) Artikel in tijdschrift
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (02-10-2010) Artikel in tijdschrift
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Artikel in tijdschrift
La récidive et les carrières criminelles des personnes condamnées pour terrorisme en Belgique  (07-12-2021) Mondelinge presentatie
Recidivecijfers vergelijken: geen goed idee?  (04-10-2021) Artikel in tijdschrift
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points  (31-10-2016) Onderzoeksrapport
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Artikel in tijdschrift
Les permissions de sortie et les congés pénitentiaires : éclairage sur un processus décisionnel méconnu   (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
Perspectives on national reconviction statistics in Belgium  (24-09-2022) Mondelinge presentatie
Recidivecijfers vergelijken: geen goed idee?  (04-10-2021) Artikel in tijdschrift
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Het gebrek aan een unieke identificator en een harmonisering tussen de nomenclaturen inzake de inbreuken: twee grote obstakels voor de productie van een geïntegreerde criminologische statistiek in Belgïe   (20-12-2012) Hoofdstuk in boek
Populations, Autorités et Radicalisme : entre polarisation et construction sociale,  (29-11-2022) Mondelinge presentatie
Revue des études empiriques concernant la radicalisation et la justice   (10-01-2019) Artikel in tijdschrift

Pagina's