Publicaties per auteur

zoek op naam
TANGE, Carrol
Predictors of the use and length of pre-trial detention in Belgium  (12-09-2014) Mondelinge presentatie
Ce que le management fait faire à la justice et à la police. Justice et management : les enjeux pour une transition vers une justice modernisée   (01-07-2017) Artikel in tijdschrift
TORO, Fiorella
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Onderzoeksrapport
VAN BRAKEL, Rosamunde
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Onderzoeksrapport
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Artikel in tijdschrift
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Artikel in tijdschrift
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Artikel in tijdschrift
Een belichting van de mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis   (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
VAN CAMP, Tinneke
Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
VAN PRAET, Sarah
Les dossiers judiciaires : la gestion du costume pénal de l’IPV. Analyse des dossiers.  (22-05-2022) Onderzoeksrapport
Identificeren en aanpakken van problemen of misbruiken bij politieselectiviteit   (09-07-2020) Onderzoeksrapport
Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving  (12-11-2020) Onderzoeksrapport
VANDERBORGHT, Johan
Proactieve Recherche, exponent van een vernieuwde aanpak? Onderzoek naar de proactieve recherche in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit  (30-12-1999) Onderzoeksrapport
VANDERHAEGHEN, Rachel
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
VANDERSTRAETEN Birgit
Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid  (30-04-2012) Onderzoeksrapport
Le Forum national pour une politique à l’égard des victimes: un instrument révélateur  (30-08-2012) Artikel in tijdschrift
Nationaal Forum voor slachtofferbeleid: een externe evaluatie   (20-08-2012) Artikel in tijdschrift
VANFRAECHEM, Inge
Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid  (09-05-2014) Boek

Pagina's