Publicaties per auteur

zoek op naam
Tange, Carrol
De mythe van invrijheidstelling op VI-datum nogmaals doorprikt. Enkele facts en figures over de voorwaardelijke invrijheidstelling in België  (08-11-2012) Hoofdstuk in boek
Paul Ponsaers: un observateur enragé  (20-01-2012) Artikel in tijdschrift
De voorlopige hechtenis: 'minst slechte' oplossing binnen het kader van het strafrechtsysteem? Analytische synthese van een rondetafelgesprek met actoren uit de strafrechtbedeling   (01-01-2011) Artikel in tijdschrift
Op zoek naar determinanten van de toepassing en de duur van de voorlopige hechtenis. A la recherche de déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée.   (18-12-2015) Onderzoeksrapport
Deciding on parole: five years of release decision-making by the Belgian Sentence Implementation Courts  (11-09-2014) Mondelinge presentatie
La police belge en réforme: petit essai de reconstitution d’une intrigue et de ses enjeux   (01-10-2016) Artikel in tijdschrift
Chronique de criminologie. La libération conditionnelle sous le régime des tribunaux de l’application des peines. Bilan et enjeux émergeants d’une première année de fonctionnement (2007)  (01-11-2011) Artikel in tijdschrift
Troubles de voisinage. Comment les voisins gèrent-ils leurs conflits hors du système (pénal)?  (01-01-2011) Artikel in tijdschrift
La détention préventive : pis-aller du système pénal ? Synthèse analytique d'une table ronde réunissant des acteurs du système pénal  (01-01-2011) Artikel in tijdschrift
Decision-making on pre-trial detention in Belgium  (03-09-2015) Mondelinge presentatie
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
jsjv#18 december 2021  (14-12-2021) jsjv (nl)
De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering  (10-09-2012) Artikel in tijdschrift
Les activités des juges d’instruction entre principe et réalité. Une exploration des enjeux de l’institution  (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
Quelques réflexions sur la notion de justice autour de la pensée d'Etienne De Greeff  (01-01-2011) Artikel in tijdschrift
Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling. ‘En attendant Godot’?  (01-12-2014) Hoofdstuk in boek
Predictors of the use and length of pre-trial detention in Belgium  (12-09-2014) Mondelinge presentatie
Ce que le management fait faire à la justice et à la police. Justice et management : les enjeux pour une transition vers une justice modernisée   (01-07-2017) Artikel in tijdschrift
TORO, Fiorella
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Onderzoeksrapport
VAN BRAKEL, Rosamunde
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift

Pagina's