Publicaties per auteur

zoek op naam
Mine, Benjamin
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Artikel in tijdschrift
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Artikel in tijdschrift
L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift
Le développement d’une base de données intégrée pour l’étude des trajectoires pénales des radicaux  (09-12-2022) Onderzoeksrapport
« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »  (20-01-2023) Artikel in tijdschrift
Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium  (10-05-2013) Artikel in tijdschrift
La récidive et les carrières criminelles des personnes condamnées pour terrorisme en Belgique  (27-05-2021) Mondelinge presentatie
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
La récidive, Formation des aumôniers de prison francophones  (22-03-2022) Mondelinge presentatie
Een belichting van de mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis   (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Radicalisering vanuit de invalshoek van databanken. Addendum  (10-07-2021) Onderzoeksrapport
Les perceptions des acteurs concerné environ le fonctionnement des points centraux de contact (Chapitre 4)/ De percepties van de betrokkenen rond de werking van de aanmeldingspunten (chapiter 4)  (31-10-2016) Hoofdstuk in boek
Constructing a graph-based Integrated Historical Database (IHD) to study Recidivism and Criminal Careers  (23-12-2022) Mondelinge presentatie
L’appréhension des « sectes » par le système d’administration de la justice pénale belge   (03-01-2013) Artikel in tijdschrift
Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik  (10-11-2021) Onderzoeksrapport
Sociale Criminaliteitspreventie. Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren  (31-01-2017) Onderzoeksrapport
The development of a graph-based integrated historical database to study the trajectories of radicals in Belgium, Working Group on Radicalization, Extremism, and Terrorism (WG-EXTREME)  (26-01-2023) Mondelinge presentatie
L’incrimination de l’abus de la situation de faiblesse des personnes dans la lutte contre le "phénomène sectaire"   (20-12-2011) Artikel in tijdschrift
“Wat niet weet, wel deert”. Over de resultaten van penitentiair verlof, bijvoorbeeld”  (10-01-2018) Artikel in tijdschrift

Pagina's