Publicaties per auteur

zoek op naam
Robert, Luc
Conditional release in Belgium: how reforms have impacted recall. European Journal of Probation  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
Haalbaarheidsstudie betreffende een recidivemonitor  (10-05-2019) Onderzoeksrapport
Geen gunst maar subjectief recht. Jurisprudentiële ontwikkelingen inzake uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (03-11-2014) Artikel in tijdschrift
Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers  (01-06-2020) Artikel in tijdschrift
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
Geboeid door de enkelband  (10-09-2014) Artikel in tijdschrift
Permissions de sortie et congés pénitentiaires : sorties des personnes détenues en toute discrétion ?  (10-02-2021) Artikel in tijdschrift
L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift
La récidive, Formation des aumôniers de prison francophones  (22-03-2022) Mondelinge presentatie
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Boekbespreking: Recidive en nazorg. Onderzoek onder oud-bewoners van Exodus  (20-01-2012) Artikel in tijdschrift
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Onderzoek inzake de classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen/Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires  (30-12-2011) Onderzoeksrapport
Sarief, Shanty
Perspectives on national reconviction statistics in Belgium  (24-09-2022) Mondelinge presentatie
Scheer, David
Plaidoyer pour une lecture critique de l’architecture carcérale – Advocacy for a Critical Analysis of Prison Architecture   (16-09-2020) Artikel in tijdschrift
Intelligence and Radicalization in French Prisons: Sociological analysis Bottom up  (10-02-2021) Artikel in tijdschrift
‘Risques’ et ‘radicalisation’ : critiques savantes et professionnelles d’un outil d’évaluation criminologique   (10-04-2020) Artikel in tijdschrift
Performing the enemy? No-risk logic and the assessment of prisoners in “radicalization assessment units” in French prisons   (10-03-2020) Artikel in tijdschrift
Retours sur le Livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire : repenser l’architecture pénitentiaire ? Entretien avec Lucie Bony   (16-09-2020) Artikel in tijdschrift
La prison. Réalités et paradoxes.  (10-09-2019) Boek

Pagina's