Publicaties per auteur

zoek op naam
Ravier, Isabelle
Les dossiers judiciaires : la gestion du costume pénal de l’IPV. Analyse des dossiers.  (22-05-2022) Onderzoeksrapport
Les décisions des juges de la jeunesse en matière de faits qualifiés infraction  (30-10-2013) Artikel in tijdschrift
Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de placement à Everberg  (30-12-2010) Hoofdstuk in boek
Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten  (30-03-2010) Artikel in tijdschrift
L’évolution des signalements de mineurs pour faits qualifiés infraction : quelles pistes de compréhension ? Partie 1 objectivation des tendances  (31-05-2015) Onderzoeksrapport
La communautarisation de la protection de la jeunesse: une occasion pour la responsabilisation des mineurs "délinquants" ?  (01-12-2016) Artikel in tijdschrift
Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?  (01-03-2016) Artikel in tijdschrift
Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht   (31-03-2018) Onderzoeksrapport
Verkennend onderzoek in verband met de invoering van een methodologie voor de retrospectieve analyse van feminicides in België  (13-06-2023) Onderzoeksrapport
La “délinquance” des mineurs sous l’angle de l’activité des parquets de la jeunesse  (30-11-2012) Artikel in tijdschrift
Pauvreté et aide à la jeunesse: un lien ?  (30-04-2010) Artikel in tijdschrift
L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg  (30-06-2010) Artikel in tijdschrift
JSJV #02 November 2015  (13-11-2015) jsjv (nl)
La violence des jeunes, approche sociologique  (31-05-2016) Mondelinge presentatie
Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale  (01-02-2016) Artikel in tijdschrift
jsjv#15 april 2020  (27-04-2020) jsjv (nl)
Remacle, Coline
De sociaaljuridische trajecten van terugkeerders in België : stand van zaken van de betrokkene actoren en van de bestaande procedures  (23-05-2023) Onderzoeksrapport
Renard, Bertrand
L’ADN en matière pénale : le coût de l’analyse génétique et ses modalités de traitement  (23-03-2016) Mondelinge presentatie
Tribune-Opinion, Non à l’utilisation des profils ADN pour dresser le portrait-robot d’un suspect  (01-07-2016) Artikel in tijdschrift
DNA-databank veroordeelden: ethische kwesties en juridische keuzes  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift

Pagina's