Publicaties per auteur

zoek op naam
ROBERT, Luc
Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België  (01-09-2015) Artikel in tijdschrift
Stoppen of doorgaan ? Het eerste nationale onderzoek naar recidive in België  (30-12-2015) Voorstelling van het onderzoeksproject
Europe in prisons. An agenda for research  (21-09-2016) Mondelinge presentatie
Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating  (20-04-2012) Artikel in tijdschrift
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister  (27-05-2015) Mondelinge presentatie
Le processus décisionnel relatif aux permissions de sortie et aux congés pénitentiaires   (01-01-2014) Artikel in tijdschrift
Editoriaal. Een derde weg? Oproepen tot differentiatie van jongvolwassenen in de strafrechtspleging  (01-11-2016) Artikel in tijdschrift
La réglementation en matière d’octroi de congés pénitentiaires et de permissions de sortie depuis la loi relative au statut juridique externe du 17 mai 2006   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)  (22-06-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
Conditional release in Belgium: how reforms have impacted recall. European Journal of Probation  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
Geen gunst maar subjectief recht. Jurisprudentiële ontwikkelingen inzake uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (03-11-2014) Artikel in tijdschrift
Haalbaarheidsstudie betreffende een recidivemonitor  (10-05-2019) Onderzoeksrapport
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers  (01-06-2020) Artikel in tijdschrift
Geboeid door de enkelband  (10-09-2014) Artikel in tijdschrift
Permissions de sortie et congés pénitentiaires : sorties des personnes détenues en toute discrétion ?  (10-02-2021) Artikel in tijdschrift
La récidive, Formation des aumôniers de prison francophones  (22-03-2022) Mondelinge presentatie
L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Boekbespreking: Recidive en nazorg. Onderzoek onder oud-bewoners van Exodus  (20-01-2012) Artikel in tijdschrift

Pagina's