Publicaties per auteur

zoek op naam
SCHEER, David
Retours sur le Livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire : repenser l’architecture pénitentiaire ? Entretien avec Lucie Bony   (16-09-2020) Artikel in tijdschrift
SCHEIRS, V.
jsjv#16 juni 2020  (24-06-2020) jsjv (nl)
SCHILS, E.
Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik  (10-11-2021) Onderzoeksrapport
jsjv#20 januari 2023  (10-01-2023) jsjv (nl)
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Artikel in tijdschrift
jsjv#19 juni 2022  (20-06-2022) jsjv (nl)
« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »  (20-01-2023) Artikel in tijdschrift
Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales  (10-01-2021) Onderzoeksrapport
RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-09-2021) Onderzoeksrapport
La médiation locale en temps de COVID sur le territoire des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale  (20-02-2022) Onderzoeksrapport
« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »  (26-01-2023) Artikel in tijdschrift
RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-02-2020) Onderzoeksrapport
SCHOFFELEN, Jessica
Une recherche évaluative d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg/Evaluatieonderzoek van een gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg  (30-12-2009) Onderzoeksrapport
STAPPERS, Caroline
BE-GEN, Rapport voor het begeleidingscomité van 13 oktober 2016  (13-10-2016) Onderzoeksrapport
De operationele implicaties van DNA: een analyse op het niveau van de technisch en wetenschappelijke politie  (13-10-2016) Mondelinge presentatie
DNA-databank veroordeelden: ethische kwesties en juridische keuzes  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
L’ADN en justice pénale: une analyse au niveau de la police technique et scientifique.  (14-11-2016) Mondelinge presentatie
STAPPERS, Caroline
BE-GEN, Rapport voor het begeleidingscomité van 13 oktober 2016  (30-10-2016) Onderzoeksrapport
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
TANGE, Carrol
Chronique de criminologie. La libération conditionnelle sous le régime des tribunaux de l’application des peines. Bilan et enjeux émergeants d’une première année de fonctionnement (2007)  (01-11-2011) Artikel in tijdschrift

Pagina's