Publicaties per auteur

zoek op naam
Robert, Luc
Editoriaal. Een derde weg? Oproepen tot differentiatie van jongvolwassenen in de strafrechtspleging  (01-11-2016) Artikel in tijdschrift
La réglementation en matière d’octroi de congés pénitentiaires et de permissions de sortie depuis la loi relative au statut juridique externe du 17 mai 2006   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
SEX OFFENDERS IN AND OUT OF CRIME: RECIDIVISM, CRIMINAL CAREERS AND DESISTANCE (SOC)  (22-06-2017) Voorstelling van het onderzoeksproject
Conditional release in Belgium: how reforms have impacted recall. European Journal of Probation  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
Haalbaarheidsstudie betreffende een recidivemonitor  (10-05-2019) Onderzoeksrapport
Geen gunst maar subjectief recht. Jurisprudentiële ontwikkelingen inzake uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (03-11-2014) Artikel in tijdschrift
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers  (01-06-2020) Artikel in tijdschrift
Geboeid door de enkelband  (10-09-2014) Artikel in tijdschrift
Permissions de sortie et congés pénitentiaires : sorties des personnes détenues en toute discrétion ?  (10-02-2021) Artikel in tijdschrift
L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift
La récidive, Formation des aumôniers de prison francophones  (22-03-2022) Mondelinge presentatie
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Boekbespreking: Recidive en nazorg. Onderzoek onder oud-bewoners van Exodus  (20-01-2012) Artikel in tijdschrift
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Onderzoek inzake de classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen/Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires  (30-12-2011) Onderzoeksrapport
Are sex offenders really different? A comparison of criminal career dimensions of sex offenders and non-sex offenders in Belgium and the Netherlands  (15-11-2016) Mondelinge presentatie
Retourner en prison après en être sorti. Quand on est jeune, y retourne-t-on plus, plus vite et/ou plus souvent ?  (01-10-2012) Artikel in tijdschrift
Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners  (21-09-2016) Mondelinge presentatie
Les permissions de sortie et les congés pénitentiaires : éclairage sur un processus décisionnel méconnu   (30-12-2013) Artikel in tijdschrift

Pagina's