Publicaties per auteur

zoek op naam
Mine, Benjamin
La régulation du « phénomène sectaire » en Belgique : une mise à l’épreuve des hypothèses relatives aux transformations de la gouvernementalité dans les sociétés occidentales contemporaines  (27-01-2009) Doctoraatsthesis
Toekenning uitgaansvergunning en penitentair verlof onder de loep  (10-09-2013) Artikel in tijdschrift
Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers  (01-06-2020) Artikel in tijdschrift
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
"Avant-propos"  (10-04-2021) Artikel in tijdschrift
L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Artikel in tijdschrift
Travail social en justice et terrorisme  (10-02-2022) Artikel in tijdschrift
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Artikel in tijdschrift
La récidive et les carrières criminelles des personnes condamnées pour terrorisme en Belgique  (27-05-2021) Mondelinge presentatie
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium  (10-05-2013) Artikel in tijdschrift
jsjv#20 januari 2023  (10-01-2023) jsjv (nl)
« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »  (26-01-2023) Artikel in tijdschrift
Radicalisering vanuit de invalshoek van databanken. Addendum  (10-07-2021) Onderzoeksrapport
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
Een belichting van de mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis   (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Les objectifs et résultats principaux du WP3 - Justice et radicalisation : étude des trajectoires individuelles  (14-09-2022) Mondelinge presentatie
Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik  (10-11-2021) Onderzoeksrapport
Les perceptions des acteurs concerné environ le fonctionnement des points centraux de contact (Chapitre 4)/ De percepties van de betrokkenen rond de werking van de aanmeldingspunten (chapiter 4)  (31-10-2016) Hoofdstuk in boek

Pagina's