Publicaties per auteur

zoek op naam
Mine, Benjamin
La récidive et les carrières criminelles des personnes condamnées pour terrorisme en Belgique  (07-12-2021) Mondelinge presentatie
Recherche relative aux conditions de faisabilité d’une articulation des bases de données statistiques sous la forme d’un « Datawarehouse »  (30-12-2011) Onderzoeksrapport
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift
RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-02-2020) Onderzoeksrapport
Perspectives on national reconviction statistics in Belgium  (24-09-2022) Mondelinge presentatie
Populations, Autorités et Radicalisme : entre polarisation et construction sociale,  (29-11-2022) Mondelinge presentatie
Geen gunst maar subjectief recht. Jurisprudentiële ontwikkelingen inzake uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (03-11-2014) Artikel in tijdschrift
Linkage and Continuity of Care after Release from Prison: An Evaluation of Central Registration Points for Drug Users in Belgium  (10-01-2020) Artikel in tijdschrift
Thumbs up or thumbs down? Administrative decision-making on temporary leave from prison in Belgium  (13-03-2014) Mondelinge presentatie
Etat des lieux des travaux criminologiques sur la récidive en Belgique  (10-05-2021) Artikel in tijdschrift
Terugblikken naar de toekomst? Ontwikkelingen in besluitvorming omtrent uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven?   (02-05-2021) Artikel in tijdschrift
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Onderzoeksrapport
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Onderzoeksrapport
Permissions de sortie et congés pénitentiaires : sorties des personnes détenues en toute discrétion ?  (10-02-2021) Artikel in tijdschrift
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (02-10-2010) Artikel in tijdschrift
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Artikel in tijdschrift
Recidivecijfers vergelijken: geen goed idee?  (04-10-2021) Artikel in tijdschrift
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points  (31-10-2016) Onderzoeksrapport
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Artikel in tijdschrift
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift

Pagina's