Publicaties per auteur

zoek op naam
VAN BRAKEL, Rosamunde
Een belichting van de mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis   (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
VAN CAMP, Tinneke
Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
VANDERBORGHT, Johan
Proactieve Recherche, exponent van een vernieuwde aanpak? Onderzoek naar de proactieve recherche in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit  (30-12-1999) Onderzoeksrapport
VANDERHAEGHEN, Rachel
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
VANDERSTRAETEN Birgit
Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid  (30-04-2012) Onderzoeksrapport
Le Forum national pour une politique à l’égard des victimes: un instrument révélateur  (30-08-2012) Artikel in tijdschrift
Nationaal Forum voor slachtofferbeleid: een externe evaluatie   (20-08-2012) Artikel in tijdschrift
VANFRAECHEM, Inge
Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid  (09-05-2014) Boek
Besluit. Terugkijken naar de toekomst  (10-04-2006) Hoofdstuk in boek
Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
VANNESTE, Charlotte
Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld: een evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake recidive  (14-09-2016) Onderzoeksrapport
JSJV #11 APRIL 2017  (25-04-2017) jsjv (nl)
L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours. Une analyse en termes d’économie politique de la pénalité  (05-01-2015) Hoofdstuk in boek
Violences conjugales et justice pénale : un couple à problèmes ?  (18-07-2017) Artikel in tijdschrift
Naar een “geintegreerde” criminologische statistiek : zo een lange weg …  (20-01-2012) Boek
Modèles de justice pénale et agression sexuelle en Europe occidentale : une analyse en termes d’économie politique de la pénalité  (05-09-2015) Artikel in tijdschrift
De V.I.-commissies in actie/Les commissions de libération conditionnelle en action  (30-08-2000) Onderzoeksrapport
Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de placement à Everberg  (30-12-2010) Hoofdstuk in boek
Naar een beeld van de gegevens aangaande geregistreerde jeugddelinquentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  (29-06-2015) Onderzoeksrapport

Pagina's