Publicaties per auteur

zoek op naam
MINE, Benjamin
"Avant-propos"  (10-04-2021) Artikel in tijdschrift
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof  (03-04-2014) Mondelinge presentatie
Constructing a graph-based Integrated Historical Database (IHD) to study Recidivism and Criminal Careers  (23-12-2022) Mondelinge presentatie
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Artikel in tijdschrift
L’octroi des permissions de sortie et du congé pénitentiaire en Belgique   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift
The development of a graph-based integrated historical database to study the trajectories of radicals in Belgium, Working Group on Radicalization, Extremism, and Terrorism (WG-EXTREME)  (26-01-2023) Mondelinge presentatie
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Artikel in tijdschrift
La récidive et les carrières criminelles des personnes condamnées pour terrorisme en Belgique  (27-05-2021) Mondelinge presentatie
Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister   (05-06-2015) Artikel in tijdschrift
Some reflections on the possible introduction of electronic monitoring as an alternative to pre-trial detention in Belgium  (10-05-2013) Artikel in tijdschrift
MINET, Jean-François
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Morgenstern, Christine
Aanbevelingen. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (10-12-2017) Onderzoeksrapport
Comparative Report. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
Rapport comparatif. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
Samenvatting – Résumé & Country briefs. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (01-11-2017) Onderzoeksrapport
Vergelijkend rapport. DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio  (20-12-2017) Onderzoeksrapport
NEYT, Nathalie
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
RAVIER, Isabelle
Une recherche évaluative d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg/Evaluatieonderzoek van een gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg  (30-12-2009) Onderzoeksrapport

Pagina's