Publicaties per auteur

zoek op naam
Scheer, David
Intelligence and Radicalization in French Prisons: Sociological analysis Bottom up  (10-02-2021) Artikel in tijdschrift
‘Risques’ et ‘radicalisation’ : critiques savantes et professionnelles d’un outil d’évaluation criminologique   (10-04-2020) Artikel in tijdschrift
SCHEIRS, V.
jsjv#16 juni 2020  (24-06-2020) jsjv (nl)
Schils, Elodie
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Artikel in tijdschrift
jsjv#19 juni 2022  (20-06-2022) jsjv (nl)
« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »  (20-01-2023) Artikel in tijdschrift
Verkennend onderzoek in verband met de invoering van een methodologie voor de retrospectieve analyse van feminicides in België  (13-06-2023) Onderzoeksrapport
Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales  (10-01-2021) Onderzoeksrapport
RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-09-2021) Onderzoeksrapport
La médiation locale en temps de COVID sur le territoire des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale  (20-02-2022) Onderzoeksrapport
« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »  (26-01-2023) Artikel in tijdschrift
RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-02-2020) Onderzoeksrapport
Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik  (10-11-2021) Onderzoeksrapport
jsjv#20 januari 2023  (10-01-2023) jsjv (nl)
Accompagnement scientifique d’un projet pilote visant à renforcer la médiation SAC  (30-11-2022) Onderzoeksrapport
SCHOFFELEN, Jessica
Une recherche évaluative d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg/Evaluatieonderzoek van een gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg  (30-12-2009) Onderzoeksrapport
Stappers, Caroline
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
BE-GEN, Rapport voor het begeleidingscomité van 13 oktober 2016  (13-10-2016) Onderzoeksrapport
De operationele implicaties van DNA: een analyse op het niveau van de technisch en wetenschappelijke politie  (13-10-2016) Mondelinge presentatie
DNA-databank veroordeelden: ethische kwesties en juridische keuzes  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift

Pagina's