Publicaties per auteur

zoek op naam
VAN BRAKEL, Rosamunde
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Artikel in tijdschrift
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Artikel in tijdschrift
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift
Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?  (01-05-2012) Artikel in tijdschrift
Een belichting van de mogelijkheden om het elektronisch toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis   (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Van Camp, Tinneke
Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
VAN PRAET, Sarah
Identificeren en aanpakken van problemen of misbruiken bij politieselectiviteit   (09-07-2020) Onderzoeksrapport
Een analyse van geseponeerde dossiers met een tenlastelegging inzake de discriminatiewetgeving  (12-11-2020) Onderzoeksrapport
Troubles de voisinage. Comment les voisins gèrent-ils leurs conflits hors du système (pénal)?  (01-01-2011) Artikel in tijdschrift
Les dossiers judiciaires : la gestion du costume pénal de l’IPV. Analyse des dossiers.  (22-05-2022) Onderzoeksrapport
VAN RENTERGHEM, Pierre
Managing forensic DNA records in a divided world: the Belgian case  (10-01-2015) Artikel in tijdschrift
VANDERBORGHT, Johan
Proactieve Recherche, exponent van een vernieuwde aanpak? Onderzoek naar de proactieve recherche in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit  (30-12-1999) Onderzoeksrapport
VANDERHAEGHEN, Rachel
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
VANDERSTRAETEN Birgit
Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid  (30-04-2012) Onderzoeksrapport
Le Forum national pour une politique à l’égard des victimes: un instrument révélateur  (30-08-2012) Artikel in tijdschrift
Nationaal Forum voor slachtofferbeleid: een externe evaluatie   (20-08-2012) Artikel in tijdschrift
VANFRAECHEM, Inge
Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid  (09-05-2014) Boek
Besluit. Terugkijken naar de toekomst  (10-04-2006) Hoofdstuk in boek
Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken  (30-07-2007) Onderzoeksrapport

Pagina's