Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen

in, Onderzoeksrapport. Gent/Brussel: Universiteit Gent/NICC, in opdracht van de FOD Volksgezondheid.

01-sep-2021
Onderzoeksrapport

Recherche exploratoire portant sur les représentations des policiers et pratiques policières en matière de reportabilité des faits relevant du « harcèlement de rue »

 

TANGE, C., BRUYERE, L.,  (septembre 2021),  Recherche exploratoire portant sur les représentations des policiers et pratiques policières en matière de reportabilité des faits relevant du « harcèlement de rue ». Rapport exécutif.

Collection des rapports de recherche de la Direction opérationnelle de Criminologie n°54, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 31 pp.

Radicalisering vanuit de invalshoek van databanken. Addendum

Aanvullende nota over de richtlijnen betreffende het beheer van politionele informatie, National Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, Collectie van de onderzoek rapporten et notas, 4 p.

01-jul-2021
Onderzoeksrapport

Anders omgaan met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek

Anders omgaan met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek
In opdracht van vzw Re-Member en het Agentschap Opgroeien (Jeugdhulp)
 

01-jul-2021
Artikel in tijdschrift

Les banques de données communes dans la lutte contre le terrorisme

in Justice-en-ligne, 1er juillet 2021 https://www.justice-en-ligne.be/Les-banques-de-donnees-communes  

De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project

in, Panopticon, 2, pp. 189-195.

27-mei-2021
Mondelinge presentatie

La récidive et les carrières criminelles des personnes condamnées pour terrorisme en Belgique

Webinaire intitulé "La récidive terroriste : Évaluation du risque et prise en charge – Recidivisme bij terroristen: risicobeoordeling en -beheer", organisé par l’Institut Egmont et  NICC-INCC, 27 mai 2021

10-mei-2021
Artikel in tijdschrift

Etat des lieux des travaux criminologiques sur la récidive en Belgique

in, B. MINE, La récidive et les carrières criminelles en Belgique, Col. Les Cahiers du Groupe d'Études sur les Politiques de Sécurité, Politeia, Bruxelles, pp. 55-88.

Terugblikken naar de toekomst? Ontwikkelingen in besluitvorming omtrent uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven?

in, FATIK, 169, pp. 16-22.

Radicalisering vanuit de invalshoek van databanken

in, Onderzoek rapport, National Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, Collectie van de onderzoek rapporten et notas, Nr. 47, 78 p.

Pagina's