Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
06-okt-2022
Mondelinge presentatie

La récidive et les carrières criminelles

Institut de Formation judiciaire, Bruxelles, 6 octobre 2022.

Perspectives on national reconviction statistics in Belgium

European Society of Criminology, Málaga, 24 septembre 2022.

14-sep-2022
Mondelinge presentatie

Les objectifs et résultats principaux du WP3 - Justice et radicalisation : étude des trajectoires individuelles

Workshop final du projet FAR, BELSPO, Bruxelles, 14 Septembre 2022.

La radicalité verbalisée.

Analyse du discours de personnes radicales à propos de leur engagement et de leur(s) expérience(s) avec les autorités.

In  Institut National de Criminalistique et de Criminologie, DO Criminologie, Onderzoeksrapport n°50, Bruxelles, september 2022, 206 p.

Folks, Authorities and Radicalism: between polarization and social construction

(2022) Final Report, Brussels: Belgian Science Policy Office 2017, BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks).

 

jsjv#19 juni 2022

LOKALE BEMIDDELING, EEN VEELZIJDIG ALTERNATIEF VOOR GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Hoewel de meeste inbreuken strafrechtelijk worden afgehandeld, wordt soms ook beslist om ze administratief op te volgen, wat aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. Op het niveau van de steden en gemeenten zijn de sanctionerend ambtenaren belast met deze taak. Zij maken hoofdzakelijk gebruik van administratieve geldboetes, maar doen soms ook beroep op een alternatieve maatregel: de lokale bemiddeling. Een bemiddelingsprocedure impliceert de tussenkomst van een bemiddelingsdienst of een bemiddelaar. In België worden een dertigtal lokale bemiddelaars gesubsidieerd door de POD Maatschappelijke Integratie in het kader van het zogenaamde Grootstedenbeleid. Dit artikel brengt verslag uit over een onderzoek dat de praktijken van deze bemiddelaars documenteert, door in te gaan op hun relaties met de andere actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid voor de bestraffing van inbreuken op het lokale leven. 

22-mei-2022
Onderzoeksrapport

Les dossiers judiciaires : la gestion du costume pénal de l’IPV. Analyse des dossiers.

 

in Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Onderzoeksrapport n°48c, Brussel, 121 p.

22-mrt-2022
Mondelinge presentatie

La récidive, Formation des aumôniers de prison francophones

in, DG EPI, SPF Justice, Bruxelles, 22 mars 2022.

Des dossiers (pas) comme les autres. L’accompagnement socio-judiciaire des dossiers de terrorisme en Belgique francophone

in, Champ pénal / Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie [En ligne]

https://journals.openedition.org/champpenal/13583

 

 

20-feb-2022
Onderzoeksrapport

La médiation locale en temps de COVID sur le territoire des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale

 

In  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, DO Criminologie, Onderzoeksrapport n°49, Brussel, februari 2022, 66p.

 

 

Pagina's