Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
10-mrt-2019
Artikel in tijdschrift

Des mots qu’on pèse aux mots qui pèsent. Quand la relation se joue dans la mise en écriture du travail d’acteurs de la justice

in, L’Observatoire, 2019, n°100, 56-60

01-feb-2019
Artikel in tijdschrift

Détention préventive en Europe: quelle crédibilité pour les alternatives?

in, Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 2019, n°1, pp. 6-13

12-jan-2019
Artikel in tijdschrift

La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges

in, Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, Vol. LXXII, 32-40.

10-jan-2019
Artikel in tijdschrift

Revue des études empiriques concernant la radicalisation et la justice

in Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, Vol. LXXII, 280-292.

 

31-okt-2018
Onderzoeksrapport

Justice And Management : the stakes for the transition to a modernized judicial

Le Projet JAM – Justice And Management : the stakes for the transition to a modernized judicial (2014-2018) est le fruit d’une collaboration entre l’Université d’Anvers, la Direction Opérationnelle Criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie et l’Université de Liège. Ce projet de quatre ans s’inscrit dans le cadre du programme de recherche BRAIN.be, financé par la Politique scientifique fédérale (BELSPO).

28-okt-2018
jsjv (nl)

jsjv#13 octobre 2018

JONGE DELINQUENTEN, JONGE SLACHTOFFERS? SLACHTOFFERSCHAP VAN JONGEREN IN GESLOTEN INSTELLINGEN

Een efficiënte aanpak van zwaar delinquente jongeren vereist een grondige kennis van hun levenservaring. Een van de grijze zones van deze populatie is het dubbele aspect "dader-slachtoffer". Dit onderzoek strekt ertoe de omvang van de slachtofferervaringen van een populatie geplaatste jongeren te evalueren en het verband met hun ervaringen met delinquentie te onderzoeken. Voor dit onderzoek hebben 120 jongeren uit zes Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse1 (IPPJ) van de Federatie Wallonië-Brussel, tussen 14 en 18 jaar oud, en 1.000 jongeren uit secundaire scholen van de arrondissementen Luik, Verviers en Charleroi, tussen 13 en 19 jaar oud (controlegroep), een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen als dader en slachtoffer van strafbare feiten. Een van de belangrijkste bevindingen is dat de groep geplaatste jongeren rapporteert dat ze een groter aantal slachtofferfeiten hebben ondergaan dan de controlegroep. Eveneens wordt de aandacht gevestigd op genderverschillen inzake slachtofferschap binnen de groep geplaatste jongeren.

L’évaluation des projets de prévention de la délinquance liée aux drogues

XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues de langue française, Lausanne, 3-5 Juin 2018

03-jun-2018
Mondelinge presentatie

La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges

XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues de langue française, Lausanne, 3-5 Juin 2018

31-mrt-2018
Onderzoeksrapport

Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht

Het project vloeide voort uit een vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, een reflectie wilde houden over de manier waarop ze haar nieuwe bevoegdheid inzake de aanpak van jeugddelinquentie in Brussel-Hoofdstad wil invullen.

18-feb-2018
Artikel in tijdschrift

De uitvoering van de vervangende gevangenisstraf bij niet-uitvoering van de werkstraf

in, A. Jonckheere, “De uitvoering van de vervangende gevangenisstraf bij niet-uitvoering van de werkstraf”, Fatik, 2018, nr.157, pp. 5-15

Pagina's